Previous slide
Next slide

Köyliö-seura

Köyliö-seura

Köyliö-seura on perustettu vuonna 2000 ja rekisteröity 29.11.2000

Vuoden 2024 Lalliksi nimettiin Pekka Saaristo ja Kertuksi Marja Kynnysmaa

Lalli ja Kerttu 2024. Kuva Samuli Vahteristo.

Vuoden 2024 Köyliön ystäväksi nimettiin Pentti Vuotila

Vuoden 2024 Köyliön ystävä Pentti Vuotila. Kuva Marita Holkeri.

Yhdistyksen tarkoituksena on mm:

 • kotiseudun kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen
 •  menneisyyden vaaliminen
 • tulevaisuuden turvaaminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen
 • kotiseutuhengen ylläpitäminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • seuraa kotiseudun kehitystä, tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
 • järjestää mm. kokouksia, koulutusta, kotiseutupäiviä, kulttuuritilaisuuksia ja retkiä
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista
 • toimittaa kotiseutuaiheisia julkaisuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • kantaa jäsenmaksua
 • suorittaa varojen keräystä
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • hakee avustuksia

Jäseneksi voi sääntöjen mukaan liittyä henkilö, yhdistys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja suorittaa kalenterivuosittain perittävän jäsenmaksun. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 9 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.  Yhdistyksen toimintaa toteuttamaan on perustettu neljä jaostoa: perinnejaosto, ympäristöjaosto, julkaisujaosto sekä uusin, 2008 perustettu Köyliön ystävät-jaosto.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan seuran kotisivuilla , jäsenkirjeillä, sähköpostiviesteillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä Köyliö-seuran Facebook-sivulla.

Yhdistyksen toteutuneen toiminnan pääpaino on viime vuosina ollut:
Köyliön kaikenlaisen historiatiedot kerääminen, tallennus ja Köyliist-kirjaksi saattaminen, jossa vauhti on ollut lähes henkeäsalpaava- Köyliist-kirja per vuosi.