Yttilän Otta tutuksi -hanke

Yttilän Otta Tutuksi-hanke 1.3.2005-30.11.2005

Hanke pähkinänkuoressa
Lukuisat Köyliön alueelta tehdyt muinaislöydökset osoittavat, että jo kivikaudelta asti esi-isät ovat asuneet ja hankkineet elantonsa Köyliöstä.
Hankkeessa tutustutaan Köyliön tähän astisiin arkeologisiin kaivauksiin ja löytöihin sekä etsitään Yttilän Ottan kaivauksilla uutta tietoa alueen historiasta; pyritään mm. hahmottamaan 1751 palaneen ja järveen kaatuneen kirkontornin sijaintia. Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuuksia myöhemmille laajemmille kaivauksille sekä monin tavoin aktivoida köyliöläisiä tutustumaan omaan rikkaaseen historiaansa.
Hankkeseen myönsi rahoitusta TE-keskus, ja rahoituksen hakuun liittyvät toimenpiteen hoidettiin Pyhäjärviseudun Kehittämisyhdistyksen kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 49960 euroa.

Hankesuunnitelman voi lukea

Tutustu myös hankkeen tapahtumiin