Köyliön Upea Menneisyys -hanke

Köyliön Upea Menneisyys-hanke 1.2.2002-31.12.2002

Hanke pähkinänkuoressa

Tavoitteena on kerätä kaikki saatavissa oleva tieto Köyliön taloista ja niiden muodostumisesta, talojen asukkaista ja heidän elämästään sekä taloihin liittyvistä kirjallisista dokumenteista, valokuvista ja haastatteluista. Kaikesta kerättävästä tiedosta muodostetaan tietokoneelle tietokantoja. Vuoden 2002 osuus muodostaa projektin pilottiosuuden. Selvitetään mitä tietoa on olemassa ja millä aikataululla uuden kerääminen on mahdollista ja haastatellaan sotiemme veteraanit. Hankkeen kokonaisbudjetti 17328 euroa.

Hankkeesta saatiin virallinen rahoituspäätös vasta myöhään kesällä 2002. Hanke oli kuitenkin käytännössä aloitettu suunnitelman mukaan 1.2.2002. Hanketta aluksi hallinnoi Köyliö-seuran Perinnejaosto. Ensimmäinen hankkeen ohjausryhmän kokous pidettiin kuitenkin vasta 16.8.2002.

Tutustu hankesuunnitelmaan

Katso mitä saatiin aikaan