Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkistolla on kaksi toimipistettä


Säkylän pääkirjasto         Kepolan kirjasto
Sivarinkuja 6                    Karjalantie 1 a
27800 Säkylä                    27710 Köyliö
Kepolan kirjastossa on entisen Köyliön kunnan aineistot ja Säkylän kirjastossa Säkylän aineistot.

Kotiseutuarkiston tavoitteena on tallentaa Säkylän kuntaa koskevat paikalliset, yksityisluonteiset asiakirjat ja asettaa ne käytettäviksi siten, että ne palvelevat sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Kotiseutuarkiston muodostavat entisen Köyliön ja nykyisen Säkylän kunnan alueen kirjastoissa sijaitsevat, kunnan omistuksessa olevat arkistotilat ja niissä säilytettävä aineisto sekä sähköisesti säilytettävä Köyliö-seuran valokuva-arkisto osoitteessa koylio-seura.fi/Kuva/ ja Säkylä-seuran Topoteekki- verkkoarkisto osoitteessa sakyla.topoteekki.fi

Kotiseutuarkistoon tulevasta aineistosta tehdään luovutussopimus, jossa sovitaan aineiston käytön mahdollisesta rajoittamisesta. Saadun aineiston hoidossa noudatetaan luovutussopimuksessa sovittuja ehtoja sekä yleisiä arkistohoidollisia määräyksiä.
Kotiseutuarkistoon tuotavan aineiston tulee olla jo valmiiksi järjestelty.

Kotiseutuarkistoon on mahdollista päästä kirjaston aukioloaikojen puitteissa, kirjaston henkilökunnan ollessa paikalla. Mikäli haluat kotiseutuarkistoon tutkimaan aineistoa, tulee sinun täyttää alla oleva tilauslomake ja antaa lomake kirjaston henkilökunnalle. Lomakkeita löytyy myös molemmilta kirjastoilta. Arkistotilaan ei saa viedä reppuja/laukkuja, vaan ne tulee jättää arkiston ulkopuolelle.

Asiakirjoja ei lainata yksityiskäyttöön kuin poikkeustapauksessa. Sen sijaan asiakirjoja voi saada luettavaksi tai jäljennettäväksi Säkylän ja Köyliön kirjastoissa. Tutkimuskäyttöön asiakirjoja voidaan lainata toiselle viranomaiselle (esim. kirjasto), arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen (esim. yliopisto), jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvattua. Lainatusta asiakirjasta on täytettävä lainauslomake. Näistä lainoista päättää vastaava kotiseutuarkiston hoitaja. Laina-aika on korkeintaan 3 kk, jonka jälkeen tarvittaessa voidaan harkita ajan pidentämistä.
Ns. kotilaina on mahdollista poikkeustapauksissa, joita tulee harkita tarkoin. Tällaisia voivat olla esim. kotiseutujulkaisuun kirjoittaminen, pitäjänhistorialliset tutkimukset, paikallishistorian elävöittämiseen perustuvat hankkeet ja sukututkimus. Näistä lainoista päättää vastaava kotiseutuarkiston hoitaja. Laina-aika korkeintaan 1 kk.

Köyliön arkistossa olevaa mikrofilmien lukulaite on myös lainattavissa yksityiskäyttöön.
Lainauksesta tulee olla aina yhteydessä kotiseutuarkiston hoitajaan. Arkistosta lainaaminen edellyttää lainauslomakkeen täyttämistä.

Säkylän kunta on nimennyt Kotiseutuarkistolle vastuullisen hoitajan, joka ottaa vastaan uudet materiaalit ja arkistoi ne asianmukaisesti. Tässä yhteydessä allakirjoitetaan myös luovutussopimus. Materiaaleja ei voi siis vain jättää tiskille eikä kirjastojen henkilökunnalla ole oikeutta ottaa niitä vastaan. Vastullista hoitajaa ei 31.1.2024 ole nimettynä. Kirjastojen henkilökunta osaa antaa ohjeita. Tässä tilanteessa Leena Järnforsilla on myös oikeus ottaa materiaaleja vastaan: sähköposti leena.jarnfors@gmail.com, puhelin 040 052 8140  .  

Kotiseutuarkistoon otettavat materiaalit
Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat yhdistyksen itse tuottamat asiakirjat:
• pöytäkirjat sekä niiden liitteet, esim. tilinpäätökset ja talousarviot
• toimintakertomukset ja -suunnitelmat
• lähteneiden kirjeiden kopiot
• puheet, esitelmät, artikkelit, luennot
• itse tuotetut tutkimukset, raportit, yhteenvedot, tilastot
• luettelot (esimerkiksi jäsen- ja toimihenkilöluettelot)
• säännöt, rekisteröinti- ja organisaatiouudistuksiin liittyvät asiakirjat
• sopimukset
• omien kurssien, koulutusten, juhlien, tapahtumien asiakirjat
• valokuvat, diat, filmit, videot ja muut tallenteet
• itse tuotetut painotuotteet (lehdet, kalenterit, julisteet, mainokset, esitteet, kartat, piirustukset)
• saapuneet kirjeet ja asiakirjat, jotka ovat aiheuttaneet toimenpiteitä
Kaikki asiakirjat ennen vuotta 1920 säilytetään.
Kaikki kriisi- ja poikkeusaikojen asiakirjat (esimerkiksi sota-aika, lakot) säilytetään.
Arkistossa ei pysyvästi säilytetä:
• Saapuneet kiertokirjeet, yleiskirjeet ja tiedotteet
• Tiedoksi saapuneet pöytäkirjat tai muut asiakirjat
• Lähetekirjeet, joissa ei ole olennaista tietoa
• Lyhyet viestit, ilmoitukset, mainokset
• Tiliotteet ja tositteet
Arkistoon voi tuoda aineistoa esimerkiksi:
Perheiden, sukujen ja talojen arkistoja
Yksityishenkilöiden arkistoja
Seurat ja yhdistykset:
• nuorisoseurat
• raittiusseurat
• urheiluseurat ja voimisteluseurat
• kotiseutuseurat ja -yhdistykset, kaupunginosayhdistykset, kylätoimikunnat ja -seurat
• vapaapalokunnat
• marttayhdistykset
• lions- ja rotary-yhdistykset
• erilaiset sosiaalista työtä harjoittavat yhdistykset ja seurat
• poliittiset yhdistykset
• ammatilliset yhdistykset
• erilaiset yhtä tarkoitusperää varten perustetut yhdistykset ja seurat
Osuuskunnat:
• koneosuuskunnat
• talo-osuuskunnat
• sonniosuuskunnat
• kalastus- ja vesiosuuskunnat
• vesivoima- ja myllyosuuskunnat
Liikelaitokset:
• kaupat, kioskit
• teollisuuslaitokset
• -sähkö- ja vesilaitokset
• ravintolat
• ym.

 
 

 

Arkistonmuodostajat (Säkylä) – säilytetään Säkylän kirjastossa
Alasatakunnan Sotainvalidit
Eläkeliiton Säkylän Yhdistys
Eteläsatakunnan Pienviljelijöiden Yhdistys
Eura-Säkylän Koetoimintayhdistys
Haapasen Keijut & Vesipeikot
Huovinrinteen Päällystön Naiset
Huovinrinteen Toimiupseeri Naiset
Huovinretki ry
Isosäkylän Kalastusalue
Karhukopla
Karhusuon 6. luokka
Karhusuon Vesiosuuskunta
Kivikosken Saha
Kontrolliyhdistys Alku
Korvenkylän Alinen Mylly
Krapuntien Tieosuuskunta
Köyliö-Säkylän Sähkö Oy
Lomasäkylä
Lotta Svärd
Löytäneen Jakokunta
Lännen Eläkeläiset ry
Löytäne-Homsa Tiehoitokunta
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mieskuoro
Mäkitalo-suku
Osuuskunta Lännen Maito
Vilho Peltonen
Pyhäjoen Kalastuskunta
Pyhäjoen Kylän Yhteisten Alueiden Osakaskunta
Pyhäjoen Rusthollareiden Mylly
Pyhäjärven Kalastushoitoyhdistys
Pyhäjärven Kalastushoitoyhtymä
Pyhäjärven Kuivausyhtiö
Pyhäjärvi
Pyhäjärven Kalastusalue
Satara Osakeyhtiö
Sotainvalidien Veljesliiton Alasatakunnan Sotainvalidit ry
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Säkylä-Köyliön paikallisosasto
Säkylän Harmonikat
Säkylän Kalastuskunta
Säkylän Kansallisseura
Säkylän Karjalaseura
Säkylän Kansalliset Seniorit
Säkylän Kulttuurilautakunta
Säkylä-Köyliö-Yläneen Sanomat
Säkylä-Köyliön Seniorit
Säkylän Lions Club
Säkylän Maamiesseura
Säkylän Maatalousnaiset
Säkylän Maataloustuottajat ry
Säkylän Marttayhdistys
Säkylän Metsänhoitoyhdistys
Säkylän Munaosuuskunta
Säkylän Naisvoimistelijat
Säkylän Nuorisoseura
Säkylän Opettajayhdistys
Säkylän Osuuskauppa
Säkylän Osuusmeijeri
Säkylän Partio
Säkylän Raittiusseura
Säkylän Rakennusosasto
Säkylän Sotaveteraanit
Säkylän Suomalainen Seura
Säkylän Säästöpankki
Säkylän Telefooni Osake Yhtiö
Säkylän Vanhustenkotiyhdistys
Säkylän Vanhustenkotiyhdistys jatkuu
Säkylän Virvoitusjuomatehdas
Säkylän Vapaaehtoinen Palokunta
Säkylän Yrittäjät Oy
Säkylän Yritys Oy
Tapon Meijeri
Vakuutusyhtiö Aura
Vakuutusyhtiö Aura
Vakuutusyhtiö Pohja
Vainio-Ketolan Sukuseura ry
Wähäsäkylän Sammalkuivikeosuuskunta
Väestönsuojeluyhdistys
Alasatakunta
Pyhäjärviseutu
Säkylä-Köyliö-Yläneen Sanomat
Helsingin Kuvalehti
Paikallislehden valokuvia
Lasinegatiivit
Valokuvia
Isot aineistot
Arkistonmuodostajat (Köyliö) – säilytetään Kepolan kirjastossa
Köyliön Säästöpankki
Köyliön historia
Köyliön Osuusmeijeri
Köyliön (Tuiskulan) Puhelin Oy
Eläkeliiton Köyliön yhdistys
Mannerheimin lastensuojeluliiton Köyliön osasto
Tuiskulan Työväen yhdistys
Köyliön museoyhdistys
Köyliön kunta (vaalilautakunta)
Köyliön museoyhdistys Paavo Varpiala
Tuiskulan opintokerho
Köyliön suojeluskunta
Köyliön kansakoulu
Köyliön Lions Club
Köyliön Lions Club Ladyt
Kepolan puimaosuuskunta
Tuiskulan VPK
Köyliön Työväenyhdistys
Keskustapuolueen Köyliön pohjoinen paikallisosasto
Keskustapuolueen Köyliön läntinen paikallisosasto
Maalaisliiton Tuiskulan paikallisosasto
Voitoisten yhteismetsän Osakunta
Satakuntalainen osakunta
Köyliön posti
Köyliön Nuorisoseura
Pohjois-Köyliön maa- ja kotitalousnaiset (Voitoisten-Tuiskulan maatalousnaiset)
V ja U seura (Köyliön Kaiku ry) (Voitoisten voima)
Satakunnan maaseutukeskus
Axel Lindström (lehtileikkeitä)
Olavi Linturi (Köyliön vanha kartano)
Köyliön maamiesseura
Voitoinen-Tuiskula maamiesseura
Köyliön metsästysseura
Köyliön metsänhoitoyhdistys
Alpo Koskinen
Köyliön seura
Köyliön Marttayhdistys
Köyliön maataloustuottajain yhdistys
Köyliön pienviljelijäyhdistys ja naistoimikunta
Itä-Köyliön maatalousnaiset
Köyliön sotaveteraanit
Köyliön kokoomus
Köyliön kunnan ystävyyskunta
Pirkko Helenoro
Syvänen Matti
Köyliön kunta (kiinteistö Oy Yrjönkuja)
Satakunnan museo
Voitoisten kyläyhdistys
Maaseudun nuortenliiton Köyliö-Pohjoinen osasto
Köyliön lallit ampumahiihto
Köyliön opettajien ammattiyhdistys
Köyliön järven suojeluyhdistys
Köyliön Manttaalikunta
Valokuva Köyliön Meijeri
Valokuvaaja Jaakko Ojalan negatiiveja

Säkylän Kotiseutuarkisto toimii Köyliö – ja Säkylä-seurojen alaisuudessa yhteistyössä Säkylän kunnan kanssa. Säkylän Kotiseutuarkistolle hyväksyttiin toimintaohje 1.9.2018.

Siinä määritellään, että Kotiseutuarkiston toiminnan johtamisesta, suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta vastaa yhteistyöryhmä, johon sopijaosapuolet nimeävät kukin kaksi edustajaa kahden vuoden toimikaudeksi. Yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka toimikausi voi olla enintään kaksi toimikautta yhtäjaksoisesti.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana vuosina 2023-2024 on Terttu Pesonen-Säilä Säkylä-seurasta: puh. 040 061 9888, sähköposti terttu.pesonen(at)saila.org

Yhteistyöryhmän muut jäsenet ovat:

Pirkko Peltola, Köyliö-seura, puh. 040 043 7803, s-posti pirkkokpeltola@gmail.com
Leena Järnfors, Köyliö-seura, puh. 040 052 8140, s-posti leena.jarnfors(at)gmail.com
Tuula Seppänen-Sirniö, Säkylä-seura, puh. 040 486 3393, s-posti seppanen.sirnio(at)gmail.com
Liisa Siltanen, Säkylä-seura, s-posti liisasiltanen4@gmail.com

Säkylän kunnan edustajat eivät 31.1.2024 ole tiedossa. Samoin vastuullista hoitajaa ei ole nimetty sen jälkeen, kun Aleksi Lahdenmaa irtisanoutui Säkylän kunnan palveluksesta.

Mikäli haluat tuoda kotiseutuarkistoon materiaalia tai tarvitset tietoa kotiseutuarkistosta, ota yhteyttä Leena Järnforsiin:
leena.jarnfors(at)gmail.com, puhelin 040 052 8140