Köyliö-taksvärkki -hanke

Köyliö-taksvärkki-hanke 2.7.2003-31.5.2006

Hankkeen tavoitteena on lisätä köyliöläisten viihtyisyyttä, kohottaa alueen imagoa sekä parantaa alueen asukashankinnan kilpailukykyä, jotta kunta tunnettaisiin aktiivisten ihmisten viihtyisänä ja turvallisena asuinympäristönä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 159410 euroa. Hankkeen johtajana toimi Axel Cedercreutz ja projektisihteerinä Rauni Halonen.

Tutustu hankesuunnitelmaan

Katso mitä saatiin aikaan