AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 KOTISEUTUARKISTO
  Kotiseutuarkisto pähkinänkuoressa
  Näin tuot ja tutkit aineistoja
  Arkistossa olevat aineistot
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Näin tuot ja tutkit aineistoja

Kotiseutuarkistojen sijainti:

Säkylän pääkirjasto                                                  Kepolan kirjasto

Sivarinkuja 6                                                               Karjalantie 1 a

27800 Säkylä                                                              27710 Köyliö

Säkylän kotiseutuarkisto toimii Köyliö- ja Säkylä-seurojen alaisuudessa yhteistyössä Säkylän kunnan kanssa.

Kotiseutuarkiston tavoitteena on tallentaa Säkylän kuntaa koskevat paikalliset, yksityisluonteiset asiakirjat ja asettaa ne käytettäviksi siten, että tämä ne palvelevat sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Kotiseutuarkistoon tulevasta aineistosta tehdään luovutussopimus, jossa sovitaan aineiston käytön mahdollisesta rajoittamisesta. Saadun aineiston hoidossa noudatetaan luovutussopimuksessa sovittuja ehtoja sekä yleisiä arkistohoidollisia määräyksiä.

Kotiseutuarkistoon tuotavan aineiston tulee olla jo valmiiksi järjestelty.

Kotiseutuarkistoon otettavat materiaalit

Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat yhdistyksen itse tuottamat asiakirjat:

pöytäkirjat sekä niiden liitteet, esim. tilinpäätökset ja talousarviot

toimintakertomukset ja -suunnitelmat

lähteneiden kirjeiden kopiot

puheet, esitelmät, artikkelit, luennot

itse tuotetut tutkimukset, raportit, yhteenvedot, tilastot

luettelot (esimerkiksi jäsen- ja toimihenkilöluettelot)

säännöt, rekisteröinti- ja organisaatiouudistuksiin liittyvät asiakirjat

sopimukset

omien kurssien, koulutusten, juhlien, tapahtumien asiakirjat

valokuvat, diat, filmit, videot ja muut tallenteet

itse tuotetut painotuotteet (lehdet, kalenterit, julisteet, mainokset, esitteet, kartat, piirustukset)

saapuneet kirjeet ja asiakirjat, jotka ovat aiheuttaneet toimenpiteitä

Kaikki asiakirjat ennen vuotta 1920 säilytetään.

Kaikki kriisi- ja poikkeusaikojen asiakirjat (esimerkiksi sota-aika, lakot) säilytetään.

Arkistossa ei pysyvästi säilytetä:

Saapuneet kiertokirjeet, yleiskirjeet ja tiedotteet

Tiedoksi saapuneet pöytäkirjat tai muut asiakirjat

Lähetekirjeet, joissa ei ole olennaista tietoa

Lyhyet viestit, ilmoitukset, mainokset

Tiliotteet ja tositteet

Arkistoon voi tuoda aineistoa esimerkiksi:

 Perheiden, sukujen ja talojen arkistoja

 Yksityishenkilöiden arkistoja

Seurat ja yhdistykset:

nuorisoseurat

raittiusseurat

urheiluseurat ja voimisteluseurat

kotiseutuseurat ja -yhdistykset, kaupunginosayhdistykset, kylätoimikunnat ja -seurat

vapaapalokunnat

marttayhdistykset

lions- ja rotary-yhdistykset

erilaiset sosiaalista työtä harjoittavat yhdistykset ja seurat

poliittiset yhdistykset

ammatilliset yhdistykset

erilaiset yhtä tarkoitusperää varten perustetut yhdistykset ja seurat

Osuuskunnat:

koneosuuskunnat

talo-osuuskunnat

sonniosuuskunnat

kalastus- ja vesiosuuskunnat

vesivoima- ja myllyosuuskunnat

Liikelaitokset:

kaupat, kioskit

teollisuuslaitokset

-sähkö- ja vesilaitokset

ravintolat

ym.

Aineistoja Kotiseutuarkistoon tuotaessa, laaditaan ja allekirjoitetaan Luovutussopimus. Voit tutustua siihen jo etukäteen Luovutussopimus avautuu tästä

Miten kotiseutuarkistoon pääsee tutkimaan aineistoa?

Kotiseutuarkistoon on mahdollista päästä kirjaston aukioloaikojen puitteissa, kirjaston henkilökunnan ollessa paikalla. Mikäli haluat kotiseutuarkistoon tutkimaan aineistoa, tulee sinun täyttää alla oleva tilauslomake ja antaa lomake kirjaston henkilökunnalle. Lomakkeita löytyy myös molemmilta kirjastoilta. Arkistotilaan ei saa viedä reppuja/laukkuja, vaan ne tulee jättää arkiston ulkopuolelle.

Aineiston tilaus

Saako kotiseutuarkistosta lainata aineistoa?

Asiakirjoja ei lainata yksityiskäyttöön kuin poikkeustapauksessa. Sen sijaan asiakirjoja voi saada luettavaksi tai jäljennettäväksi Säkylän ja Köyliön kirjastoissa. Tutkimuskäyttöön asiakirjoja voidaan lainata toiselle viranomaiselle (esim. kirjasto), arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen (esim. yliopisto), jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvattua. Lainatusta asiakirjasta on täytettävä lainauslomake. Näistä lainoista päättää vastaava kotiseutuarkiston hoitaja. Laina-aika korkeintaan 3 kk, jonka jälkeen tarvittaessa voidaan harkita ajan pidentämistä.

Ns. kotilaina on mahdollista poikkeustapauksissa, joita tulee harkita tarkoin. Tällaisia voivat olla esim. kotiseutujulkaisuun kirjoittaminen, pitäjänhistorialliset tutkimukset, paikallishistorian elävöittämiseen perustuvat hankkeet ja sukututkimus. Näistä lainoista päättää vastaava kotiseutuarkiston hoitaja. Laina-aika korkeintaan 1 kk.

Köyliön arkistossa olevaa mikrofilmien lukulaite on myös lainattavissa yksityiskäyttöön.

Lainauksesta tulee olla aina yhteydessä kotiseutuarkiston hoitajaan. Arkistosta lainaaminen edellyttää lainauslomakkeen täyttämistä.

Mikäli yhdistyksesi haluaa tuoda kotiseutuarkistoon materiaalia tai tarvitset tietoa kotiseutuarkistosta, ota yhteyttä:

Leena Järnfors

leena.jarnfors(at)gmail.com

040 052 8140

Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

9.1.2024
Turun lukupiiri Café Artissa Turussa


14.12.2023
Turun seudun Köyliön ystävien Jouluinen ystävätapaaminen Voivalan Juhlakartanossa Kaarinassa


11.12.2023
Köyliön ystävät Tampereen seutu Tampereen yhteiskoulussa


19.11.2023
Syyskokous


13.11.2023
Legendaarinen Lallis-kirjan esittely Euran pääkirjastossa


8.11.2023
Legendaarinen Lallis-kirjan esittelytilaisuus Säkylän pääkirjastossa


7.11.2023
Legendaarinen Lallis-kirjan esittely Rauman pääkirjastossa