AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_24012012

Köyliö-seura ry /Perinnejaosto              MUISTIO  1/ 2012
Köyliöntie 9
27710 KÖYLIÖ
    


Aika:     Tiistai 24.1.2012  klo 18.00-19.18
Paikka: Studio J. Ojala, Köyliöntie 14

Perinnejaoston jäsenet: Heikki Silvola, pj.          läsnä
                                      Jaakko Ojala, varapj    läsnä
                                       Leena Järnfors            poissa
                                       Lassi Kauko                 poissa
                                       Seija Matomäki            läsnä
                                       Hannu Orpo                 läsnä
                                       Arto Orre                     läsnä
                                       Jaakko Parkkila           läsnä   
                                       Kalevi Salmi                 läsnä

Kutsuttu                          Pirjo Kotiranta, seuran siht.   läsnä
  
  
1. Avaus
Perinnejaoston puheenjohtaja Heikki Silvola avasi kokouksen.

2. Läsnä
Todettiin läsnäolijat.

3. Muistio
Kokouksesta tehdään muistio, joka lähetetään ensin Heikille ja sitten stilisoitavaksi Olavi Linturille.

4. Jaoston puheenjohtajan valitseminen
Heikki Silvolan kieltäydyttyä sairauteensa vedoten jatkamasta perinnejaoston puheenjohtajana käytiin asiasta vilkas ja monipuolinen keskustelu. Koska jaoston useimmilla jäsenillä on Köyliö-seuran toiminnassa paljon muita tehtäviä, uuden puheenjohtajan löytäminen oli vaikeaa. Keskustelun jälkeen esitettiin tehtävään Lassi Kaukoa, ja kun häneltä saatiin puhelimitse suostumus, jaosto yksimielisesti valitsi hänet perinnejaoston puheenjohtajaksi.

5. Jaoston toiminta
-Köyliön Ystävät -jaoston toimesta valmistellaan lapsuus- ja nuoruusmuistoja sisältävää teosta. Jaosto voi tässä hankkeessa olla apuna. Seuran hallussa on runsaasti haastattelumateriaalia, jota voisi tässäkin yhteydessä käyttää (Ihamäki, Varpiala, nauhoitearkistojen kokoelmat, ikäihmisten haastattelut).
-Juhani Kaatosen köyliöläisiä paikannimiä sisältävä aineisto on valmiina ja tarvitsee seuran hallituksen päätöksen sen julkaisemisesta joko osana kirjaa tai netissä.
-Info-taulujen kunnossapito on jaoston tehtäviä. Uuden taulun pystytyksestä Papin portaiden kohdalle huolehtii Kalevi Salmi ensi keväänä.
-Seija Matomäki esitti Kirkkokariin liittyvän aineiston hyödyntämistä. Sormuksen tai hihamerkin valmistaminen ja/tai myynti vaatii kuitenkin neuvotteluja ja lupaa Museovirastolta. Asiassa voisi olla apuna aikaisemmin samantyyppisissä projekteissa mukana olleita (Barbro Cedercreutz, Jaakko Ojala). Seija Matomäki lupasi keskustella ajatuksesta myös Veijo Järvisen kanssa, jolla on yhteyksiä Kirkkokariin liittyviin asioihin.

6. Seuraava kokous
 Lassi Kauko kutsuu koolle jaoston seuraavan kokouksen.

7. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.


Muistion vakuudeksi

 

Heikki Silvola                                                    Pirjo Kotiranta
Kokouksen puheenjohtaja                                  sihteeri   

Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

24.11.2019
Köyliö-seuran syyskokous


10.10.2019
Turun lukupiiri


28.9.2019
Helsingin seudun ystävätapaaminen


21.9.2019
Tampereen seudun ystävätapaaminen


31.8.2019
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhla


1.7.2019
Turun lukupiiri


29.6.2019
Köyliö-päivät