AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
  Ystäväksi ilmoittautuminen
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio Lallintalo 2023
  MuistiotPoriTurkuTampere22
  MuistioLallintalo22
  MuistioRauma22
  Muistio Ystäväkirkkopyhästä 12.2.2023
  Muistiot loppuvuosi 2021
  Muistio 1.8.2021
  Muistio 9.8.2020
  Muistio Kokemäki 23.5.2021
  Muistio 23.2.2020
  10-vuotishistoriikki
  Muistio 24.2.2019
  Muistio 11.2.2018
  Muistio 19.6.2016
  Muistio 28.6.2014
  MuistioLallinKoulu_13022011
  MuistioPori_23112010
  MuistioEspoo_09112010
  MuistioTurku_14102010
  MuistioRauma_30092010
  MuistioTampere_02092010
  MuistioMuseokoulu_04072010
  MuistioLahipitajat_21042010
  MuistioTampere_04022010
  MuistioHelsinki_10112009
  MuistioPori_22092009
  MuistioTurku_19052009
  MuistioRauma_23042009
  Aluekuulumiset
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 KOTISEUTUARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
MuistioHelsinki_10112009KÖYLIÖ–SEURA ry    MUISTIO
Köyliön ystävä–jaosto    13.11.2009
 

YSTÄVÄTAPAAMINEN HELSINGISSÄ

Aika tiistaina 10.11.2009 kello 13.00 – 16.30

Paikka Eduskuntatalo, jonne meidät oli kutsunut köyliöläissyntyinen kansanedustaja Petteri  Orpo

Läsnä
Tapaamiseen oli saapunut 18 Köyliö -taustaista henkilöä Helsingin seudulta. (nimilista  liitteenä).  Köyliöstä olivat saapuneet Köyliön kunnanjohtaja Seppo Saarinen, Köyliö- seuran puheenjohtaja Anneli Laine (Lepistö), varapuheenjohtaja Jaakko Ojala  vaimonsa Seijan (Surve) kera ja hallituksen jäsen Alpo Heino.  Turusta tulivat  perinnejaoston jäsen Kalevi Salmi sekä ystävät -jaoston puheenjohtaja Helena Santala  (Hyötilä).  Tapaamisen isäntänä toimi kansanedustaja Petteri Orpo. Käyntiin liittyvistä  järjestelyistä vastasi Petteri Orpon eduskunta- avustaja Juuso Rönnholm.
Runsaan räntäsateen uhasta huolimatta ilmoittautuneet olivat hyvissä ajoin paikalla  sovitulla ovella eduskuntatalon rappusten vasemmassa laidassa.  Jo siinä katoksen alla  odoteltaessa keskusteltiin vilkkaasti. ja halattiin ”Ritvat ja Liisat”. 
 
Sisään päästyämme riisuttiin päällysvaatteet naulakkoon, luovutettiin puhelimet  lokeroihin ja kuljettiin turvatarkastuksen läpi aulaan, jossa meitä oli jo opas vastassa.
Hänen opastuksellaan teimme lyhyen kierroksen eduskunnan tiloihin: kävimme  valtiosalissa, ihmettelimme edustajien käytössä olevia hissejä ja tutustuimme  Arkadianmäen rakennusten kokonaisuuteen pienoismallin avulla. Opas kertoi, mitä  toimintoja mihinkin rakennukseen on sijoitettu ja mitä rakennusten suhteen on  suunnitteilla lähiaikoina.Hyvissä ajoin ennen täysistunnon alkua meidät ohjattiin istuntosalin lehterille, jonne  Petteri Orpo tuli meitä tervehtimään.  Hän ilmaisi ilonsa siitä, että näinkin suuri ryhmä  köyliöläisiä oli saatu eduskuntaan vieraiksi. Lisäksi hän kertoi kello 14.00  alkavassa täysistunnossa  käsiteltävän mm. kauppojen aukioloa koskevaa lakiesitystä.   Saimme seurata noin 20 minuutin ajan eduskunnan täysistuntotyöskentelyä:   talousvaliokunnan  puheenjohtaja Jouko Skinnari piti alustuspuheenvuoron, jonka  jälkeen  puhemies Sauli Niinistö jakoi asiaa koskevia  puheenvuoroja.  Siirryimme  lehteristä kokoomuksen ryhmähuoneeseen avustaja Juuso Rönnholmin ystävällisellä  opastuksella n. kello 14.25, missä ystävätapaamista jatkettiin kahvia juoden ja  tutustuen.

1 Kun kaikki myöhemminkin mukaan liittyvät oli saatettu kokoustilaan, Helena Santala  toivotti iltapäivän isännän Petteri Orpon ja kaikki läsnäolijat vielä kerran  tervetulleiksi tapaamiseen.  

2 Seuraavaksi läsnäolijat esittelivät itsensä: mistä päin Köyliötä kotoisin, milloin  muuttanut maailmalle, mitä tehnyt elämäntyökseen… Esittelyjen perusteella voi  ilokseen todeta, että hyvät eväät  ovat Köyliöstä maailmalle lähteneet saaneet – siitä  kertoivat työurat ja tehtävät  (kirjoittajan huomio).

3 Porin seudun kansanedustaja Sampsa Kataja poikkesi myös tervehtimässä köyliöläisiä  kertoen, että Satakuntaliiton nimeämät kärkihankkeet ovat edenneet hyvin  eduskunnassa -  mm. Valtatie 8-hanke. Hän totesi, että pian voitaisiin laatia uusi  toimenpiteitä vaativa kärkihankeluettelo. Myös kuntaliitosasiaa sivuttiin: kysyttiin,  ohjeistaako ja/tai valvooko valtiovalta jotenkin kuntaliitoksiin liittyvää  käytännön  toteutusta ja toimeenpanoa.  Tähän Kataja vastasi, että kunnilla on näissä asioissa  valta toimia ilman valtiovallan ohjausta/valvontaa. Myös Turun telakan tilanne oli  esillä.

4 Petteri Orpo jatkoi eduskuntakuulumisilla ja kertoi edustajan työstä, joka on hänen  mukaansa muuttunut olennaisesti maailmantalouden laman tuomien ongelmien myötä.  Lisäksi hän kertoi, että eduskuntatyön luonne muuttuu eli  ”sähköistyy” aina uusien  vaalien alla.  Myös Petteri Orpo sivusi kuntaliitosasiaa todeten, että vaikka hallinnon  rakenteet muuttuvat, köyliöläisyys ja Köyliö eivät häviä mihinkään. Kuntaliitosasiaa  hän on evästänyt toteamalla ”ettei kyläkouluja saa hävittää mihinkään”.

5 Kunnanjohtaja Seppo Saarinen korosti puheenvuorossaan Köyliön kylien ja Köyliö- seuran talkoohenkeä – kunnan markkinointikin hoituu ilman kalliita konsultteja. Hän  kiinnitti puheenvuorossaan esittelyihin viitaten huomiota siihen, miten valtava  henkinen pääoma Köyliöstä lähteneillä henkilöillä on.  ”Jos tuosta pääomasta  saataisiin vaikkapa puolet tavalla tai toisella kotiseutukunnan käyttöön, olisi se suuri  rikkaus” hän totesi.  Myös hän sivusi kuntaliitosasiaa todeten, että eduskunnassa  ollaan tavallaan koko kuntaliitosasian suhteen ”sylttytehtaalla”.  Köyliö olisi alun  perin pitänyt parempana aluehallintoa kuin yhdistymistä, mutta lähti mukaan  yhdistymiseen kuitenkin sovinnolla ja ajoissa ennen pakon sanelemista.
 Hän uskoo vakaasti, että Köyliö-seuran ja Köyliön kylien vireä toiminta ovat  omiaan säilyttämään Köyliön omalaatuisuuden ja ominaispiirteet yhdistymisestä  huolimatta.

6 Helena Santala kertoi lyhyesti, mistä näillä ystävätapaamisreissuilla oikein on  kysymys.  Vuosi sitten Köyliö seuran hallitus päätti perustaa uuden jaoston Köyliön  ystävät - jaosto.  Jaoston tehtäväksi kirjattiin ” olla linkki Köyliöstä lähteneiden ja  muiden Köyliön ystävien sekä nykyään Köyliössä asuvien välillä pyrkien tätä sidettä  ylläpitämään ja mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan”.  Ensimmäisen  toimintavuoden aikana on järjestetty ystävätapaamisia lähikaupungeissa Raumalla,  Turussa ja Porissa ja nyt Helsingissä. Minkälaiseksi ystävätoiminta muodostuu,  riippuu paljon siitä, mitä ulkoköyliöläiset toiminnalta toivovat. 
 Santala valotti ensi vuoden tiedossa olevia tapahtumia: suunnitteilla on Köyliön  ystävien kirkkopyhä 14.2.10, Köyliö – päivät heinäkuun alussa ja seuran 10 - vuotuisjuhla lauantaina 25.9.2010.
 
7   Anneli  Laine  kertoi puheenvuorossaan Köyliö – seuran hallinnosta ja toiminnasta.

8 Kalevi Salmi oli koonnut tietoa Köyliist – kirjoista ja erityisesti uuden, joulukuussa  julkaistavan kirjan sisällöstä.  Hän kertoi kirjan hinnaksi kaavaillun 35 €, sivuja  uuteen kirjaan tullee n. 400.  Sivuista kaksi kolmasosaa käsittelee köyliöläisten  muuttoa Amerikkaan ja yksi kolmannes karjalaisten muuttoa Köyliöön.

9 Lopuksi Jaakko Ojala esitteli Köyliö – seuran toimintaa kuvin.

10 Helena Santala kiitteli lopuksi osallistujia mukana olosta ja kertoi, että kaikkien  ystävätoiminnan puitteissa tavoitettujen ulkoköyliöläisten nimet tallennetaan seuran  rekisteriin ja heihin pidetään seuran toimesta yhteyttä tiedottaen seuran ja jossain  määrin myös kunnan ja seurakunnan asioista/ tapahtumista.  Tiedottaminen ei edellytä  seuran jäsenyyttä, joskin ystävätoiminnan 1. vuoden aikana jäsenmäärä on kasvanut  runsaasti ollen nyt jo yli 200.

Tilaisuuden oli määrä päättyä kello 16.30.  Määräaika lähestyi uhkaavasti, mutta vielä ehdittiin tutustua Köyliöstä tulleiden mukaansa ottamiin seuran myymiin tuotteisiin, keskustella jäseneksi liittymisestä ja vaihtaa kuulumisia. 
Poikkeuksellisen juhlavissa puitteissa toteutunut Helsingin seudun köyliöläisten tapaaminen jäänee saadun palautteen perusteella lämpimänä mieliin.  Suuret kiitokset isännällemme Petteri Orpolle ja syntymäpäiväonnittelut meiltä kaikilta!  Mitä parhaat kiitokset ansaitsee myös järjestelyistä vastannut Juuso Rönnholm, jonka kanssa yhteistyö on ollut vastavuoroista ja mutkatonta.  Kiitos!

Muistion vakuudeksi Helena Santala

Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

31.10.2023
Turun lukupiiri Café Artissa Turussa


22.10.2023
Köyliön ystävät Tampereen seutu Emil Aaltosen museossa Pyynikinlinnassa


23.9.2023
Sukukirjakurssitus jatkuu


18.9.2023
Turun lukupiiri kokoontuu Café Artissa Turussa


17.9.2023
Kurssi nettisivujen päivityksestä


17.9.2023
Kotisivukoulutus alkaa


16.9.2023
Hyrsylän Mutkassa tavataan!