AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_01032011Köyliö-seura ry /Perinnejaosto                    MUISTIO 1/ 2011
Köyliöntie 9
27710 KÖYLIÖ
               
Aika:     Tiistai 1.3.2011 klo 18.00- 20.05
Paikka:    Köyliön kunnanviraston valtuustosali

Perinnejaoston jäsenet:    Puheenjohtaja Heikki Silvola, läsnä; varapuheenjohtaja Jaakko Ojala, läsnä; Leena Järnfors, poissa; Lassi Kauko, läsnä; Markku Koivisto, poissa; Seija Matomäki, poissa; Hannu Orpo, läsnä; Arto Orre, läsnä; Jaakko Parkkila, läsnä; Kalevi Salmi, läsnä
Kutsutut : Köyliö-seuran puheenjohtaja Anneli Laine, poissa; Köyliö-seuran sihteeri Pirjo Kotiranta, läsnä
       
Ennen jaoston kokousta Kalevi Salmi esitteli Köyliö-seuran jaostoille KUVA –hanketta, Köyliön valokuvat -arkistoa ja sen käyttöä. 

1. Avaus
 Perinnejaoston puheenjohtaja Heikki Silvola avasi kokouksen.

2. Läsnä
Todettiin läsnäolijat.

3. Muistio
Kokouksesta tehdään muistio, joka lähetetään ensin Heikille ja sitten stilisoitavaksi Olavi Linturille.

4. Toimintakertomus vuodelta 2010.
Vahvistettiin Heikki Silvolan valmistelema toimintakertomus vuodelta 2010 pienin muutoksin.

5. Kirjauutuus.
Keskusteltiin äskettäin valmistuneesta Kari Uotilan kirjasta ”Avauksia Ala- Satakunnan esihistoriaan”.
    
6. Köyliöläisten ”ikäihmisten” haastattelut.
Haastattelujen todettiin edelleen olevan lähinnä suunnitteluvaiheessa. Vanhimpien henkilöiden kohdalla asia kuitenkin olisi kiireellinen. Valmista materiaalia on paljon esimerkiksi seuralle hankituilla cd-levyillä, Vuorenmaan kylältä on myös vanhoja haastattelunauhoja. Ne vain pitäisi saattaa digitaaliseen muotoon. Periaatteessa haastattelumenetelmä kuitenkin on varsin hyvä ja sitä kannattaa jatkossakin käyttää.
Tällä hetkellä kuitenkin keskitytään KUVA -hankkeeseen ja haastattelukirjoitusten julkaisemiseen palataan myöhemmin.

7. Info-taulut.
Taulujen kunnostukseen valmistaudutaan. Muutamia taulupohjia on uusittava. Uusi taulu pystytetään Papinportaiden läheisyyteen. Sen paikka ja tekstiosa ovat vielä varmistamatta.
   
8. Köyliöläinen paikannimistö.
Juhani Kaatosen 1960-luvulla haastattelujen pohjalta laatima köyliöläisiä paikannimiä ja niiden taustaa selvittelevä aineisto on toimitettu Olavi Linturille ja sen julkaisemista
suositellaan. Aineistoa voisi elävöittää valokuvin.

9. Puheenjohtajuudesta.
Heikki Silvola ilmoitti halukkuutensa luopua jaoston puheenjohtajuudesta muun muassa kuulo-ongelmiensa vuoksi. Asia jäi jaoston harkittavaksi.

10. Eron myöntäminen.
 Markku Koivistolle myönnettiin ero jaoston jäsenyydestä.

11. Seuraava kokous.
Seuraava kokous pidettäneen loppukesästä.
      
12. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.


Muistion laativat

Heikki Silvola            Pirjo Kotiranta
puheenjohtaja          sihteeri


Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

24.11.2019
Köyliö-seuran syyskokous


10.10.2019
Turun lukupiiri


28.9.2019
Helsingin seudun ystävätapaaminen


21.9.2019
Tampereen seudun ystävätapaaminen


31.8.2019
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhla


1.7.2019
Turun lukupiiri


29.6.2019
Köyliö-päivät