AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_23062010Perinnejaoston muistio
   
Aika:  keskiviikko 23.6.2010 klo 18.00-20.25
Paikka: Köyliön kunnanviraston kahvio
Perinnejaoston jäsenet: Puheenjohtaja Heikki Silvola, läsnä; varapuheenjohtaja Jaakko Ojala, läsnä; Leena Järnfors, poissa; Lassi Kauko, läsnä saapuen 18.30; Markku Koivisto, poissa; Seija Matomäki, läsnä; Arto Orre, läsnä; Kalevi Salmi, läsnä;
Köyliö-seuran puheenjohtaja Anneli Laine, poissa; Pirjo Kotiranta, seuran sihteeri läsnä; Hannu Orpo, läsnä; Jaakko Parkkila, läsnä

1. Avaus
Perinnejaoston puheenjohtaja Heikki Silvola avasi kokouksen.

2. Läsnä
Todettiin läsnäolijat.

3. Muistio
Kokouksesta tehdään muistio, joka lähetetään ensin Heikille ja sitten stilisoitavaksi Olavi Linturille.

4. Uusien jäsenten valinta
 Jaoston uusiksi jäseniksi valittiin Hannu Orpo ja Jaakko Parkkila.

5. KUVA -projekti
Kalevi Salmi selvitteli maaliskuussa 2008 alkaneen hankkeen vaiheita. Helmikuussa 2010 hankkeen vetäjäksi tuli Leena Järnforsin tilalle Kalevi Salmi. Hankesuunnitelma on uudistettu ja päivitetty maaliskuussa 2010 ja K. Salmi toimittaa sen jaoston jäsenille. Hanke jatkuu vielä kaksi vuotta ja tarkoituksena on siirtää noin 9000 köyliöläistä valokuvaa palvelimelle. Kalevi Salmin ja Jaakko Ojalan lisäksi jaoston jäsen Leena Järnfors huolehtii yhteistyöstä koulujen kanssa. Hankesihteerinä toimii Rauni Halonen. Tunnistamattomien henkilöiden nimeämisessä auttanevat Vuorenmaan kirkossa 30.8., Yttilän Hiisimajassa 7.9. ja Paula Härkälän luona 14.9. pidettävät tilaisuudet. Lisäksi Köyliön Ystävät -jaoston tilaisuuksissa asiaa selvitetään. Hankkeen ainutlaatuisuuden ja laajuuden takia myös perinnejaoston muiden jäsenten apu on tarpeellinen. Hankkeessa on siis perinnejaosto vahvasti mukana, mutta projekti on varsinaisesti seuran hallituksen alaisuudessa.

6. Köyliöläisten ”ikäihmisten” haastattelut
Suuresti muuttuneen Köyliön vanhan perinteisen elämän tallentamista ja kuvaamista on jatkettava. Murresanastoa on Olavi Linturilla ja Urpo Mäntylällä koottuna. Julkistamisesta vain on sovittava. Varttuneiden ihmisten haastattelut ovat varmasti edelleen tehokas tapa tallentaa menneen ajan elämää eri muodoissaan ja samalla myös tuoda esiin muuttunut köyliöläinen kyläkuva. Pitkään pohdittiin haastattelutapaa: vapaa, johdattelematon kerronta vai jäsennelty haastattelurunko?  Kokeneiden haastattelijoiden näkemys oli se, että melkoisen tarkka, etukäteen suunniteltu, muttei kahlitseva haastattelurunko on tarpeen. Seuran aikaisemmin käytettyä haastattelija- ja kokemuspohjaa on syytä käyttää hyväksi. Haastatteluvastaavaa ei vielä nimetty. Asialla on kuitenkin kiire haastateltavien ikärakenne huomioonottaen. Erkki Hyötilää on jo haastateltu ja kesän aikana pyritään haastattelemaan Vappu Hemmiä (Hannu Orpo järjestää), tuiskulalaisia (Seija Matomäki ja Heikki Silvola) ja Olavi Lähteenmäkeä (Heikki Silvola). Seuran haastattelunauhuria säilytetään Jaakko Ojalalla ja Jaakko Parkkila hoitaa nauhoitteiden purkamisen levyille.

7. Info-taulut
Taulut on puhdistettu ja kunnostettu kesäkuun alussa. Muutamien tekstipohjat pitää uusia: Tuiskulan teatteri ja kiviaita, Vuorenmaan tuulimylly ja vankileirin taulu. Myös kunnanviraston edustan ja Lallin patsaan tekstit voitaisiin samalla tilata, koska niidenkään kunto ei ole aivan hyvä ja ne ovat merkittävimmillä paikoilla. Kalevi Salmi hoitaa asian ensi kevääksi ja valmistelee samalla Papin portaiden taulupohjan.

8. Jaostolle tullut materiaali
Karhian kiinteistöltä saatu kirjallinen materiaali jäi yllättävän vähäiseksi. Se toimitetaan kirjaston Kotiseutuarkistoon (Heikki Silvola). Kunnalla ilmeisesti on jonkinlainen määräraha arkiston järjestämiseen ja jaoston mielestä Leena Järnfors olisi sopiva henkilö asian hoitamiseen. Kunnan kirjastotoimen tilanteen takia asian selvittäminen on vaikeaa, mutta yritetään.

9. Lisää keskeneräisiä asioita
- Sedimentti- tutkimuksen tulokset ovat valmiit. Kalevi Salmi selvittää julkistamistavan. Julkistamiseen on aikanaan varattu 500 euroa.
-  Kepolan kartanon historiikin  vuosi olisi 2012. Asia vaatii tarkan suunnitelman ja seuran hallituksen siunauksen. Alustavat keskustelut on käyty K. Salmin ja Tuula Kytövuoren kesken.
- Juhani Kaatosen keväällä pitämän esityksen runko ”Tarua ja totta Köyliön paikannimistä” on toimitettu Olavi Linturille. Sen julkistamisen muoto mahdollisine kuvineen ja lisäyksineen on julkaisujaoston pohdittavissa.
- Seuran vuoden 2011 kirjasta ei jaostolla ole tarkkaa tietoa.

10. ”Lemmenpolku” ja Papin portaat
Saana Kaukolta saadun sähköpostiviestin innostamana Jaakko Ojala, Simo Syrilä ja Heikki Silvola tutustuivat Kirkkosaaren perinnemaisemaan. Papinportaiden kunto oli välttävä, mutta portailta rantaan vievän osuuden ja ”Lemmenpolun” kunnostaminen vaatisi paljon työtä. Luonto on valloittanut kulkemattomaksi tulleen maisemapolun. Ehkä jokin järjestö, kylätoimikunta tms. voisi seuramme innostamana hoitaa asian. Polusta kannattaisi kunnostaa kaiketi vain pieni osa. Vanhankartanon kanta asiaan pitää selvittää ja paikalle ehkä pystytettävälle info-taululle on myös saatava kartanon siunaus.

11. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.
Kokouksen jälkeen Kalevi Salmi esitteli vielä ”Hän oli Gunnar” -kirjaa, jossa on useiden köyliöläisen esivanhempia.

Muistion laativat

Heikki Silvola    Pirjo Kotiranta
puheenjohtaja    sihteeri

Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

24.11.2019
Köyliö-seuran syyskokous


10.10.2019
Turun lukupiiri


28.9.2019
Helsingin seudun ystävätapaaminen


21.9.2019
Tampereen seudun ystävätapaaminen


31.8.2019
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhla


1.7.2019
Turun lukupiiri


29.6.2019
Köyliö-päivät