AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_27012010Perinnejaoston muistio

Aika:  keskiviikko 27.1.2010 klo 18.00-19.55
Paikka: Köyliön kunnanviraston kahvio
Perinnejaoston jäsenet: puheenjohtaja Heikki Silvola, läsnä; varapuheenjohtaja Jaakko Ojala, läsnä; Leena Järnfors, poissa; Lassi Kauko, läsnä; Markku Koivisto, poissa; Seija Matomäki, poissa; Arto Orre, poissa; Kalevi Salmi, läsnä; Köyliö-seuran puheenjohtaja Anneli Laine, poissa; sihteeri Pirjo Kotiranta, läsnä

1. Avaus
 Perinnejaoston puheenjohtaja Heikki Silvola avasi kokouksen.

2. Läsnä
 Kokouksessa oli läsnä neljä jaoston jäsentä ja seuran sihteeri.

3. Muistio
Kokouksesta tehdään muistio, joka lähetetään ensin Heikille ja sitten stilisoitavaksi Olavi Linturille.

4. Jaoston toiminnan tarkoitus
Puheenjohtaja muistutti jaoston toiminnan tarkoituksena olevan kaikenlaisen Köyliöön liittyvän perinnetiedon keruun, tallentamisen ja hyödynnettävään muotoon saattamisen. Tämän tehtävän suorittamiseen olisi hyvä saada lisäjäseniä ja keskustelun jälkeen päätettiin kysyä muutamien henkilöiden suostumusta.

5. Vuoden 2009 toiminta
Kerrattiin edellisen vuoden toimintaa tulevaa toimintakertomusta varten. Kokouksia on ollut kaksi ja lisäksi on kokoonnuttu viisi kertaa Köyliön karjalaisten edustajien kanssa. Viimeisessä kokoontumisessa saatiin valmiiksi Köyliist… 10 -kirjan materiaali ja jätettiin se seuran julkaisujaostolle. KUVA -hanke ja Köyliö-päivät ovat työllistäneet osaa jaoston jäsenistä. Köyliönjärven sedimenttitutkimus on jaoston osalta valmis ja Kalevi neuvottelee aineiston julkaisemisesta. Info-taulujen hoito suoritettiin sovitusti.

6. Tulevaa toimintaa
Keskusteltiin alkaneen vuoden toiminnasta ja lähinnä ideoiden mahdollisista aiheista:
-Karhian kiinteistöstä (Raija Haapaniemi) saadaan runsaasti materiaalia ja sen  järjestämiseen ja säilyttämiseen voitaneen käyttää kirjastoa. Kirjaston budjetissa olevan määrärahan puitteissa esimerkiksi Leena Järnfors voisi hoitaa asiaa. Aineiston julkistamismahdollisuus selvitetään myöhemmin.
-Olavi Linturin ja Urpo Mäntylän murresanakokoelmien saamisesta seuran julkaistavaksi on kysyttävä.
-Muuttuvan Köyliön perinteen tallentaminen: kyläyhteisöjen muuttuminen, työnteon  suuri muutos jne. Aineistoa on jo olemassa paljonkin, sen julkistaminen ja muokkaus pitäisi vain hoitaa.
 -Mainio, mutta jo kiireinenkin tapa tällaisen perinteen tallentamiseen olisi hyväksi todettu haastattelumenetelmä. Haastattelujen pohja voisi olla vapaampi kuin edellisissä tiukasti tiettyyn aihepiiriin liittyneissä jutuissa. Kuitenkin esimerkiksi lupapaperit allekirjoituksineen ovat välttämättömiä.
-Niilo Ihamäeltä löytyy varmasti aineistoa ja Erkki Sasi olisi kiinnostava aihe esimerkiksi Olavi Linturille ja Urpo Mäntylälle. 
-Mahdollisia haastateltavia nimettiin suuri joukko: Tekla Mäki, Esko Nummi, Veijo, Eero ja Esko Saha, Veikko Lähteenmäki, Raija Koskinen, Aimo Kalmeenoja, Valtteri Tuomola, Pentti Ketola, Erkki Hyötilä, Vappu Hemmi, Aimo ja Eila Laine, Pentti Rantala jne.
-Seuraavat Köyliist… -kirjat: juhlavuoden 2010 kirja on sovittu, 2011 voisi olla  Tuiskulan kyläkirja, kesäteatteri? Seuran kanta kyläkirjaan selvitettävä. 2012 Kepolan kartano 200 vuotta.

7. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.

Muistion laativat
Heikki Silvola             Pirjo Kotiranta
puheenjohtaja             sihteeri

Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

24.11.2019
Köyliö-seuran syyskokous


10.10.2019
Turun lukupiiri


28.9.2019
Helsingin seudun ystävätapaaminen


21.9.2019
Tampereen seudun ystävätapaaminen


31.8.2019
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhla


1.7.2019
Turun lukupiiri


29.6.2019
Köyliö-päivät