AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_12112008

                                                          

Perinnejaoston kokousmuistio

Aika: 12.11.2008 klo 18.00-
Paikka: Köyliön kunnanvirasto
Osallistujat: Silvola Heikki, pj, paikalla; Järnfors Leena, poissa; Kauko Lassi, paikalla; Koivisto Markku, poissa; Laine Anneli, poissa; Matomäki Seija, paikalla; Ojala Jaakko, paikalla; Orre Arto, poissa; Salmi Kalevi, paikalla; Toivonen Markku, poissa; Kotiranta Pirjo, sihteeri, paikalla

KÄSITELTYJÄ ASIOITA

1.Edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja kertasi edellistä muistiosta kohtia, joita käsiteltiin vielä tässä kokouksessa:

* Keskusteltiin Koivukujan uusimisesta ja siihen liittyvästä kritiikistä.
* Puheenjohtaja kertoi 29.10 2008 järjestetystä neuvottelusta, jossa keskusteltiin perinne- ja julkaisujaoston  
osuudesta projektissa, jossa selvitellään karjalaisten asettumista Köyliöön.
* Köyliön järvisedimentin tutkimustuloksien julkistamiseen seuran hallitus on hyväksynyt 500 e määrärahan.
* Seuran hallitus on myös ottanut myönteisen kannan Tuula Kytövuoren suunnittelemaan Kepolan kartanon
   200- vuotishistoriikkiin.
* Todettiin jaoston toimintasuunnitelman vuodelle 2009 tulleen hyväksytyksi seuran syyskokouksessa.
* Käytiin uudelleen laaja keskustelu mahdollisen kuntaliitoksen aiheuttamista asioista. Toivottiin, että esim. kunnanosalautakunata tms. osaltaan voisi hoitaa kulttuuri- ja erityisesti perinneasioita Köyliön osalta.
* Leena Järnfors ja Kalevi Salmi huolehtivat yhteydenpidosta kunnanjohtajaan museosuunnitelman ja
historiakartoituksen osalta.

2.Karjalaisten asettuminen Köyliöön- projekti

* Köyliist 10-kirja muodostuu siis köyliöläisten siirtolaisuudesta Amerikkaan ja karjalaisten asettumisesta Köyliöön. Kirja pitäisi olla julkaistavissa 2009 lopulla.
* Perinnejaosto hoitaa haastattelut. Haastatteluvastaavana toimii Heikki Silvola ja teknisenä vastuuhenkilönä Jaakko Parkkila. Haastattelujen takarajaksi on sovittu huhtikuun loppu.
* Toivottiin, että osan haastattelusta voisi suorittaa joku karjalaisväestöstä
* Haastattelut aloittavat Seija Matomäki ja Heikki Silvola jo kuluvan vuoden puolella.
* Juhani Kaatoselta saadaan aineistoa julkaisuun.
* Heikki Silvola pitää yhteyttä Kullervo Huppuseen (Räisäläinen-lehti).
* Tilannekartoitus on seuraavassa kokouksessa tammikuun lopulla( illoista tieto pj: lle).
* Jaosto toimittaa aineiston (alustavasti  kirjoitettuna) Samuli Vahteristolle ja julkaisujaostolle.

3.Info-taulut
        
* Lallin patsaan info-taulu on turmeltu.Taulun kunnostus tapahtuu keväällä. Jaoston jäsenet voisivat seurata taulujen kuntoa talven ja kevään aikana kertoen tilanteesta pj: lle.

4.Muita asioita

* Pj on lähettänyt tietoa helsinkiläiselle kirjastonhoitajalle kyselyyn "noita" Maisa Kupparista (Vanha Köyliön historia)
* Leena Järnfors katsastaa vielä Kakkurin torpan (Leinosen talo).
* Seuran kevätkokouksen aika ja alustusaihe olisi hyvä tietää ajoissa.
* Köyliist kirjojen hinnat ovat 1-7 osalta 5 e ja 8-9 25 e
* Kirjojen arvioitsijoina voisi olla ehkä Jouko Heyno, mahdollisesti Reino Kero tai joku muu.
* 22.11. järjestetään Pyhäjärvi-Instituurissa seminaari, jossa käsitellään myös järvisedimenttiasiaa. Asia voisi olla myös seuran jonkun tilaisuuden aiheena.

5.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30Heikki Silvola                                          Pirjo Kotiranta
puheenjohtaja                                           sihteeri

Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

24.11.2019
Köyliö-seuran syyskokous


10.10.2019
Turun lukupiiri


28.9.2019
Helsingin seudun ystävätapaaminen


21.9.2019
Tampereen seudun ystävätapaaminen


31.8.2019
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhla


1.7.2019
Turun lukupiiri


29.6.2019
Köyliö-päivät