AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_25082008Köyliö-seura ry

Perinnejaosto


Kokousmuistio 02/2008

Aika 25.8.2008 klo 18 -
Paikka Köyliön kunnanvirasto, sivistysosaston kokoushuone, Köyliöntie 9

Heikki Silvola Pj. paikalla

Leena Järnfors paikalla
Lassi Kauko paikalla
Markku Koivisto poissa
Pirjo Kotiranta Siht. paikalla
Anneli Laine poissa
Seija Matomäki paikalla
Jaakko Ojala poissa
Arto Orre paikalla
Kalevi Salmi paikalla
Markku Toivonen poissa

KÄSITELTYJÄ ASIOITA

1. Edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen muistion pääkohdat asioiden muistiin palauttamiseksi.
Pohdittiin Koivukujan tilannetta; Yleisötilaisuus Koivukujan tilasta on pidetty. Lopputulos on

ollut ristiriitainen puuston uusimistavoista.Koivulajit ovat erilaiset kasvultaan kujan koivujen

uusimista ajatellen.
Ehdotettiin kysyttävän Koivukujan asioista seuraavassa Köyliö-seuran hallituksen kokouksessa.

2. Vireillä olevat asiat
-Siirtolaisuus Amerikkaan aiheet jätetään syrjään tällä hetkellä. Siitä aiheesta oletetaan saatavan

vuoden 2010 kirja.
-Sotavankiasioista valmistuu tämän vuoden kirja.Valmistumispäivä on vielä avoin. Julkaisupäiviä

ovat olleet ennemmin isänpäivä tai itsenäisyyspäivä tai joulu.
Leena Järnfors käy vielä läpi Jaakko Ojalan haastattelemat henkilöt.
-Vuoden 2010 kirja tulee olemaan myös seuran 10-vuotisjuhlajulkaisu.
-Karjalaisten asettumisesta Köyliöön kaavailtu kirja voitaisiin saada julkaistua jo vuonna 2009.
Kaatosen Juhani ja Salmin Kalevi ovat tehneet haastattelulomakkeen,jossa kaavakkeen

otsikkoasiat ovat Juhanin tekemiä.
Huppusen Kullervon kanssa on asioitu aiheesta. Karjalaiset itse ovat olleet asiasta innostuneita.
Kokeeksi voitaisiin tehdä yksi haastattelu kaavakkeen pohjalta, Viskarin Jussia pidettiin

mahdollisena haastateltavana,samoin ex- taksiautoilija Erkki Jortikkaa.
Haastateltavat ovat jo lähes 90-vuotiaita. Köyliöläisiä saman ikäisiä olisi myös haastateltava

Köyliön näkökulman saamiseksi.
Sotaveteraanihaastattelujen yhteydessä on jo saatu aineistoa asiaan.
Kalevi Salmi on haastatellut Juhani Kaatosta,aiheina osittain Räisälän Opisto ja osittain Matti ja

Iiris Kähärin elämäntyö ja heidän hautauksensa. Syntyneen CD:n Kalevi Salmi luovutti

Perinnejaoston puheenjohtajalle.
-Maatutkauksen ja siitepölytutkimuksen nykyvaihe
Siitepölytutkijat ovat olleet järven jäällä 7.3.08. Silloin tutkijat ovat saaneet järven pohjasta

kuusimetrisen näytepötkylän läheltä Luodonpäätä järven syvimmästä kohdasta.Sen muisteltiin

olevan noin 8-9 metriä syvyydeltään. Toinen syvä kohta on Yttilän Ottan edustalla.

Näytteen tulokset ovat olleet mielenkiintoisia ja maa-aineksen hurjan suuri kerrostumisnopeus

järven pohjaan yllätti itse tutkijatkin.

Mietittiin myös eikö tätä voisi kääntää hyödyksi esim. niin että vaikkapa Biolan kehittelisi

pohjasakasta jonkin ravinnerikkaan tuotteen, lannoitteen tai vastaavan

Yttilän Ottassa tehtävään maatutkaukseen on Köyliö-seura varannut 500 euron määrärahan.

Tutkaajalta on tullut tieto, että hänellä on tällä hetkellä vakinainen työ ja siksi hän ei pysty

jatkamaan maatutkausta Köyliössä.

Ehdotettiin kyseinen määräraha käytettäväksi siitepölytutkimuksen erikoistiedon saattamiseksi

tavallisen ihmisen ymmärrettäväksi.
- Lopuksi Leena Järnfors palautti mieliin, että vaikka Köyliö onkin vanhaa asuinseutua,

Kokemäen alue kumminkin on vanhinta kivikautista asuin aluetta täällä päin Suomea.

3. Tapahtunutta
-Info-tauluista:
Info taulut on korjattu,huollettu ja puhdistettu Köyliö-seuran ja Köyliön kunnan välisen

sopimuksen mukaisesti. Tämän vuoden laskutus oli 900 euroa ja seuraavina vuosina 600 euroa.
Kakkurissa Ullan ristille osoittavia opasteita ja niiden sijaintia ovat Heikki Silvola,Hannu Orpo

ja Kalevi Salmi korjailleet. Vuorenmaan kyläyhdistys on luvannut hoitaa muistomerkille

johtavan polun kuljettavaan kuntoon.

Heikki Silvola ja Kalevi Salmi ovat myös laittaneet lopullisesti paikalleen Lallin Asumukselle

ohjaavat opasteet.

Todettiin Tuhkanummen aita uusitun.
Venäläisten vankien nimiluettelo on nyt vankilan hautausmaalla, mutta se ei ole suomeksi.

Tätä pidettiin puutteena ja korjausta ongelmaan toivottiin. Nimiluettelo suomeksi on kuitenkin

saatavissa. Kuka hoitaisi asian?

Hautausmaalla on myös portista vasemmalla vankien sinne kuljettama, alkuperäinen hautakivi.
Suuri valtakunnallinen projekti on menossa sotavankiasioiden tiimoilla. Leena Järnfors lupasi

selvittää asiaa tarkemmin ja ottaa yhteyttä sen vastuutahoihin kertoen myös omasta työstämme.

-Nummelin (o.s. Leinonen) Leena on ottanut yhteyttä Köyliö-seuraan, koska hänen isoäitinsä

syntymätorppa on edelleen Kakkurissa pystyssä ja on täynnä historiallista- ja museoitavaa

tavaraa. Ojalan Jaakko ja Silvolan Heikki ovat käyneet paikalla tutustumassa ja Jaakko on

valokuvannut torppaa ja sen tavaroita. Leena Järnfors on jatkossa mukana asiassa.


4 Perinnejaoston toiminnasta
-Kokousajasta
Seuraava kokousaika pyritään sopimaan aina edellisessä kokouksessa.
Vuodessa on pidetty kaksi- kolme kokousta.
Jaoston seuraava kokous pidetään 12.11.2008 klo18.
-Kalevin mukaan syyskokoukseen tehtävässä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa voisi

olla mukana:
a)KUVA- hanke
Pyhäjärviseutu ry käsittelee hanketta 2.9.2008 kokouksessaan ja Köyliö-seuran hallitus

3.9.2008.
Hankkeen budjetti on pienentynyt 40 000 eurosta 32 000 euroon,koska mm. tarvittavaa

siirto-ohjelmaa ei Pyhäjärviseutu voinut hyväksyä hankkeen osaksi. Siksi Köyliö-seura

hankkinee sen ja antaa hankkeen käyttöön.
Muutoin Pyhäjärviseutu ry:n hankejaoston muutostoiveet on nykyisessä

hankesunnitelmassa huomioitu.

Hankkeen johtaja tulee olemaan Leena Järnfors.

Hankkeen päätavoite on saada köyliöläiset valokuvat verkkoon nähtäväksi.
b)Karjalaiskirja toivotaan saatavan valmiiksi vuonna 2009.
-Kepolan kartanon 200 vuotisjuhla on vuonna 2012.
Kytövuoren Tuula on ilmoittanut, että hän on alkanut kerätä materiaalia tähän liittyen.

Jaosto esittää asian seuran hallitukselle ajatuksella, että vuoden 2012 Köyliist- kirja tehtäisiin

tästä aiheesta ja että Tuula Kytövuori kutsuttaisiin nopeasti keskustelemaan asian toteutuksesta.
-Jaostojen toiminnasta eli mikä Perinnejaosto Köyliö-seurassa oikeasti on?
Köyliö-seurassa Jaostot ovat perinteisesti lähes itsenäisiä yksiköitä, tosin ilman omaa budjettia.

Siten Perinnejaoston päätökset viedään Hallitukseen lähinnä tiedoksi ja mahdollisia hallituksen

jäsenten kommentointeja varten. Mikäli päätökset vaativat rahaa, hallitus silloin tietenkin on

päättävä taho.

”Suhteista” ei kuitenkaan ole virallista, eikä etenkään, kirjallista dokumentointia, joten

kulloinenkin hallitus ja sen puheenjohtaja luo käytettävät linjat tässä asiassa.

Esim. tapana on ollut useita vuosia, että Perinnejaosto on hoitanut ohjelman vuosikokouksiin.
Nyt vaihteeksi kevätkokouksen 2008 ohjelman hoiti Ympäristöjaosto ja sovittu on, että

syyskokouksessa 2008 siitä vastaa Julkaisujaosto. Miten asia jatkossa hoidetaan, on erikseen

sovittava.


5. Pohdintaa

- Lassi Kauko toi esille, että tiettävästi kunnallislaki sallii myös kunnanosahallinnon.

Kunnanosahallinto käsittelee sille alistetut asiat ja sillä voi olla oma budjetti. Esimerkiksi kulttuuriasiat voivat olla kunnanosahallinnon toimialaa, ehkä jotkut ympäristökysymykset kuten Köyliössä voisi olla Köyliönjärveä koskevat asiat. Köyliössä varmaan halutaan pitää omissa käsissä nimenomaan kulttuuriasiat, arkistot, museot ym. Köyliö-seura voi toimia aloitteentekijänä kunnalle, jonka toivotaan neuvottelevan tulevaan Euran kuntaan Köyliön kunnanosalle oman, sovittavia asioita käsittelevän kunnanosahallinnon.

Päätettiin, että kukin pohtii ja selvittelee ideaa omassa päässään ja jatketaan keskustelua

aiheesta seuraavassa kokouksessa 12.11.2008

Muistutettiin myös, että syyskokouksessa lokakuussa 2008 tullaan tekemään sääntöihin muutos.

Pitäisi siis pohtia sitä ennen, olisiko tämän ”ulkoistamisidean” vuoksi aihetta samalla kertaa

muuttaa sääntöjä niin, että ulkoistamiselle ei olisi sääntöjen takia esteitä!?

- Leena Järnfors on lähettänyt keväällä 2008 Köyliön kunnanjohtajalle esityksen

museosuunnitelman/ historiakartoituksen tekemisestä.

Kalevi Salmi lupasi selvittää mitä asiassa on sen jälkeen tapahtunut ja mitä on suunnitteilla.

Tähänkin asiaan palataan kokouksessa 12.11.

- Arveltiin, ettei uudessa tulevassa Euran kunnassakaan kulttuurille kovin suuria määrärahoja

tulla myöntämään ja että vaarassa on Köyliön osuuden pudota nykyisestäkin. Silti arveltiin, ettei Sirpa Wahlqvistilla ole tarvetta pyrkiä niitä pudottamaan. Kumminkin realiteettina on ”kulttuurista rahoilla on taipumus ensin pudota” ja ettei Köyliön kunnallakaan ole ollut mahdollisuuksia myöntää Köyliö-seuralle sellaisia avustuksia kuin Seuran laaja toiminta Köyliön hyväksi olisi edellyttänyt.

Nuoria pitäisi jatkossakin ”kosia”mukaan Köyliö-seuran toimintaan ja tämä tapahtuisi parhaiten

tekemällä yhteistyötä koululaitoksen kanssa niin laajasti kuin se vain on mahdollista.
.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.


Heikki Silvola Pirjo Kotiranta
Puheenjohtaja Sihteeri

Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

13.7.2020
Kesäretki Savonlinnaan


27.6.2020
Köyliö-päivät


24.5.2020
Ystävätapaaminen Kokemäellä


16.5.2020
Helsingin seudun ystävätapaaminen


28.4.2020
Porin seudun ystävätapaaminen


27.4.2020
Tampereen lukupiiri


26.3.2020
Turun lukupiiri