AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_13082007Köyliö-seuran perinnejaoston kokous                                  MUISTIO


Aika                       13.8.2007 klo 17 -
Paikka                   Kunnanviraston kahvio
Kutsutut                Leena Järnfors, poissa; Lassi Kauko, paikalla; Markku Koivisto, paikalla; Seija Matomäki, poissa; Jaakko Ojala, paikalla; Hannu Orpo, paikalla; Arto Orre, poissa; Liisa Palonen, poissa; puheenjohtaja Kalevi Salmi, paikalla; Heikki Silvola, paikalla; Markku Toivonen, paikalla; sihteeri Pirjo Kotiranta, paikalla

Käsitellyt asiat


1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettavaksi.

2. Uuden puheenjohtajan valinta Perinnejaostolle
Keskusteltiin aiheesta ja päädyttiin ehdottamaan Heikki Silvolaa Perinnejaoston uudeksi puheenjohtajaksi hallituksen kokoukselle 5.9.2007.

Liisa Paloselta oli tullut pyyntö erota Perinnejaoston jäsenyydestä; siihen suostuttiin.

3. Venäläisten vankien asioita
Hannu Orpo ja Markku Toivonen ovat toimineet työparina Vuorenmaan kylän haastatteluissa.
Muissakin kylissä kyläaktiivit ovat olleet liikkeellä haastatteluissa.
Parkkilan Jaakko on haastatellut Voitoisissa
Tuiskulassa  on haastateltu 12- 13 henkilöä.
Vuorenmaalta on saatu jo kolme haastattelua.
Yttilän alueelta on haastateltu  yhtä henkilöä, ehkä nyt jo useampaakin.
Kankaanpään alueelta on Samuli Vahteristo tehnyt haastattelun tai ehkä useampiakin 
Kepolan alueen haastattelut puuttuvat vielä.
Jo tehdyistä haastatteluista ovat  tallenteet CD: illä, ainakin osasta niistä.
Syksyn kokouksessa katsotaan lopputyöt eli miten ja kuka tekee puuttuvat  haastattelut.
Vankihaastattelujen vastuupari Hannu Orpo ja Markku Toivonen  huolehtivat jatkossakin siitä, että haastattelut tulevat loppuun suoritetuiksi. 
Haastattelujen hyödyntämiseen  liittyen tulee pohdittavaksi myös kuka tai ketkä tekevät haastatteluista kirjoitukset ja tehdäänkö aiheesta oma kirja vai  sisällytetäänkö nämä jutut vain osana johonkin Köyliist- kirjaan?
Haastatteluista tehtävien kirjoitusten tekemisen ja niiden sisällyttämisen Köyliist- kirjoihin katsottiin ilman muuta kuuluvan Julkaisujaoston toimenkuvaan.  

4. Muita Köyliö-seuran asioita
Maatutkaus Yttilän Ottassa ja Eurassa on tällä hetkellä  aikataulutusvaiheessa, kertoi Kalevi Salmi tutkijan ilmoittaneen.
Siitepölytutkimuksesta Köyliönjärven pohjasta, yhdeksän metrin syvyydestä, otetuista näytteistä on saatu jo lupaavia tuloksia.
Tutkimustuloksista voidaan pitää seminaari vasta ensi vuoden helmi- maaliskuun tietämissä.
Asiaa lienee tulossa koko päivän seminaariksi ja sen käytännön hoidosta, ainakin toistaiseksi, vastaa Kari Uotila. 

5. Sotaveteraaniasiat on poltettu DVD:lle
Henri Nuorivaara on muuttanut ne alkuperäisversioista DVD tallenteiksi.
Aineisto oli niin laaja, että mahtuakseen se vaati 3 DVD-levyä. Näitä kolmen sarjoja on nyt valmiiksi poltettuina 4 kappaletta. Ne sopisivat kuunneltaviksi niin yläkouluikäisille kuin veteraanijärjestön jäsenillekin.
ulkaistavuutensa mukaan ne pitäisi vielä jakaa A, B ja C- luokkiin, jossa  julkisinta olisi A- luokka.
Aineistoa on vaikka gradu työhön.
Tallennesarjoja olisi hyvä olla: yksi originaali Kotiseutuarkistossa, julkiseen lainaukseen oma versio, koululaitokselle yksi, Sotahistorian laitokselle yksi, yksi Köyliön Sotaveteraaneille, Talvi- ja jatkosotamuseolle ehkä karsittu versio, Köyliö-seuralle jätetään myös yksi.
Keskustelun pohjalta puheenjohtaja sai tehtäväkseen hoitaa jakelun parhaaksi katsomallaan tavalla.


6. Köyliöstä Amerikkaan muuttaneet
Heikki Silvola kertoi heillä olleen palaverin Kepolan koululla. Läsnä olivat olleet Risto Routama, Kalevi Salmi ja Heikki Silvola.
Jatkotyössä ovat olleet ja tulevat olemaan mukana Heikki ja Risto. He ovat valmistelleet aiheesta kyselysivut (kolme sivua), jotka jaetaan  alakoulun viides- ja kuudes- luokkalaisille.
Lapset kirjaisivat yhdessä vanhempiensa kanssa asiasta löytyviä aineistoja.
Näistä saadaan aineistoa tuleviin Köyliist –kirjoihin, samalla tiedustellaan mahdollisesti asiaan liittyvää kuva materiaalia.
Syyskokouksen aiheeksi  on sovittu ”Köyliö ja Amerikkaan muutto”.
Luennon aiheesta pitää emeritusprofessori Reino Kero Turusta.
Perinnejaosto ehdottaa Köyliö-seuran hallitukselle seuraavassa kokouksessa 5.9., että syyskokous pidetään 25.10., joka ajankohta sopii Kerolle.
Aiheeseen liittyviä ehdotuksia ja ajatuksia voi esittää esim. Ojalan Jaakolle, Silvolan Heikille ja Koiviston Markulle.


7. Tulossa oleva KUVA –hanke
Hankkeen oletetaan alkavan 1.1.2008 ja se  kestäisi puolitoista vuotta ja toteuttaisi yhden köyliöläisten haaveen.
Hankkeessa kuvat skannataan digimuotoon ja siirretään nettiin kaikkien katsottavaksi. Tietyt kuvat olisivat tosin salasanojen takaa katsottavia.
Kehittämisyhdistykselle  on tehty jo alustava ilmoitus hankkeesta.
Hanketta varten seuralla pitää olla oma rahoitusosuutta noin 9000 euroa, ainakin.
Kokonaisbudjetiksi arvioidaan 60 000 euroa.
Hanketta anotaan Kehittämisyhdistykseltä heti kun se on mahdollista.
Hankkeella kerätään pääosin yli 50 vuotta vanhoja kuvia.
Köyliist- kirja 2009  voisi syntyä hankkeeseen liittyen ja olla kuvateos Köyliöstä.

8. Muita asioita mm. esitettyjä ideoita
Köyliön karjalaisilla saisi olla oma kiintiö Köyliö-seuran hallituksessa, siis yksi hallituspaikka.
Yhden Köyliist- kirjan voisi tehdä Köyliön karjalaisiin liittyen. Asiasta voisi  neuvotella esim. Juhani Kaatosen kanssa ajatuksella ”he varmasti sisäisesti pystyvät toteuttamaan koko projektin omin voimin”. Aihetta pitää vireillä ja jatkossa työstää Lassi Kauko. Julkaisujaoston toivottiin myös pohtivan ideaa.

9. Kokouksen päättäminen

 
Kalevi Salmi päätti kokouksen klo 18.20.

 
Kalevi  Salmi, puheenjohtaja                            Pirjo Kotiranta, sihteeri

Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

24.11.2019
Köyliö-seuran syyskokous


10.10.2019
Turun lukupiiri


28.9.2019
Helsingin seudun ystävätapaaminen


21.9.2019
Tampereen seudun ystävätapaaminen


31.8.2019
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhla


1.7.2019
Turun lukupiiri


29.6.2019
Köyliö-päivät