AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_18052004Köyliö- seura ry: n perinnejaoston kokous: Pöytäkirja 2/2004    

Paikka: Köyliön Kunnantoimisto

Aika: Tiistaina 18.5.2004 klo 18 alkaen

Läsnä:
Paula Härkälä, Lassi Kauko, Asser Lehtoranta, Jaakko Ojala, Arto Orre, Kalevi Salmi, Markku Toivonen, sihteerinä Rauni Halonen, Hannu Orpo Köyliö-seuran puheenjohtajan ominaisuudessa sekä katolisen kirkon kesäkuisten vaellusten käsittelyn ajaksi, erikseen kutsuttuna, Risto Routama.

Muuta:
Keskustelut käytiin Kalevi Salmin laatimien alustusten/ esitysten pohjalta, jotka virallisen pöytäkirjan liitteenä
Puheenjohtaja Kalevi Salmi avasi kokouksen


Edellisen kokouksen pöytäkirja päivältä 21.1.2004 hyväksyttiin


Päätettiin tulevien tapahtumien selkeyttämiseksi esittää Köyliö-seuran hallitukselle seuraavaa:
•    Köyliössä järjestetään vuosittain kaksi päätapahtumaa, joissa Köyliö-seura on mukana: Köyliö-päivät ja Kertun Kaamospäivä tai Henrikin Hartaat. Jälkimmäisen
nimivaihtoehdot on vielä pohdittava eli kumpi valitaan?
•     Köyliö-päivät ovat 1-2-päiväiset, ”riehatyyppiset” ja K.K. tai H.H. ovat 1-päiväiset,
hieman hartaammat. Kummankin osalta olisi toivottavaa sopia pysyvä ajoitus niin,
että ajankohta olisi sidottu johonkin esim. ”niin ja niin mones viikonloppu jälkeen
juhannuksen” ja ”vuoden niin ja niin mones viikonloppu”. K.K: n tai H.H: n
ajankohta voitaisiin ja pitäisi sopia pysyvästi mahdollisimman pikaisesti, mutta
Köyliö-päivien ajoitus vuosien 2005 ja 2006 osalta on hyvä katsoa ”tilanteen
 mukaan”. Katso perustelut pykälästä 4.
•    Pyritään järjestelyissä siihen, että samaan aikaan olisi mahdollisimman paljon
rinnakkaisohjelmaa. Pyritään tekemään yhteistyötä muiden köyliöläisten ohjelmajärjestäjien kanssa. Hyvä tunnelma syntyy siitä, että paljon kansaa on liikkeellä.

 4§
 Piispa Henrik saapui Suomeen 1155 ja hänen kuolemansa tapahtui 1156.
*Köyliö-seuran hallitus on päättänyt, että Köyliön tulee näkyä juhlavuosina 2005 ja 2006, erityisesti jälkimmäisenä.
*Keskusteltiin kesäkuisesta ekumeenisesta vaelluksesta. Risto Routama oli huolissaan siitä, että Köyliöön ”tullaan vain käymään”, ”seurakunta ei ole mukana näissä järjestelyissä” ja ”että köyliöläiset eivät juuri osallistu konkreettiseen vaellukseen”. Järjestelyissä Köyliön kunta on ollut mukana lähinnä kahvituksella, mutta voisi tulevina vuosina olla suuremmallakin panoksella.
*Vuosiksi 2005 ja 2006 pyritään ideoimaan vaellukseen liittyen jotakin ja ainakin järjestetään ”kunnon” osallistujamäärä jo vuodeksi 2005. 
 *Risto Routama ja Rauni Halonen huolehtivat kesäkuussa 2004 köyliöläisiin koteihin jaettavaan tiedotteeseen tekstiä tämän vuoden vaelluksesta muistuttaen, että vaelluksen järjestäjät ovat nimenomaan toivoneet runsasta osanottoa vaelluspaikkakunnilta.
*Vuonna 2006 voisi K.K. tai H.H- tapahtuman osana olla Henrikin Surmavirsiesitys ja mieluusti myös ekumeeninen messu Köyliön kirkossa tai ainakin jotakin kirkkotapahtumaa.
Lallin Pidot sopisivat tähän yhteyteen myös.

 

Keväällä 2005 järjestetään yhdessä Pyhäjärviseudun Aikuisopiston kanssa kurssi ”Köyliön kaivaukset - kaivausten rutiineja ja käytäntöjä”. Neuvottelut jatkuvat edelleen mahdollisuudesta suorittaa kesällä 2005 Köyliössä pienimuotoinen kaivu esim. Lallin kellarissa. Lassi Kauko ja Kalevi Salmi saivat valtuudet jatkaa kurssin ja kaivun selvittelyjä rehtori Ilkka Virran ja dosentti Kari Uotilan kanssa.Syyskokous pidetään 11.10.2004. Perinnejaosto on yleensä huolehtinut ohjelmasta. 
Esitetään hallitukselle, että Jaakko Ojala ja Simo Nummi yhdessä esittävät kuvakavalkadin katolisten vaellusreitistä. Sen lisäksi sivuohjelmana Johanna Rantala esittelee vuonna 2004 valmistunutta pro gradu- tutkielmaansa ”Köyliön kartanon torpparien taloudellinen ja sosiaalinen asema 1784- 1862”
* Johanna Rantala on luvannut - niin toivottaessa - kirjoittaa asiasta myös Köyliist- kirjaan jonkin jutun
 

Satakunnan Historiallisen Seuran kevätkokous pidetään Köyliössä 2005
*Sat. Hist. Seura järjestää kokoukseen luennoitsijan. Köyliö-seura esittää omana toiveenaan Unto Saloa.
*Kokouksen yhteyteen Köyliö-seura pyrkii järjestämään osallistujille tutustumista Köyliön historiallisiin kohteisiin ja muutoinkin laajentamaan kokousta kohti ”Päivä Köyliössä” -ajatusta. Kunnanjohtaja Seppo Saarinen on jo luvannutkin tukea kahvituksen muodossa tai jollakin muulla tavalla.                                         Kalevi Salmi, puheenjohtaja       Rauni Halonen, sihteeri
Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

13.7.2020
Kesäretki Savonlinnaan


27.6.2020
Köyliö-päivät


24.5.2020
Ystävätapaaminen Kokemäellä


16.5.2020
Helsingin seudun ystävätapaaminen


28.4.2020
Porin seudun ystävätapaaminen


27.4.2020
Tampereen lukupiiri


26.3.2020
Turun lukupiiri