AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_21012004Köyliö-seura ry:n perinnejaoston kokous: Pöytäkirja 1/2004    

Paikka: Köyliön Kunnantoimisto

Aika: Keskiviikkona 21.1.2004 klo 19.00- 20.30

Läsnä: Lassi Kauko, Tuula Kytövuori, Jaakko Ojala, Kalevi Salmi, Markku Toivonen sekä   
            Köyliö-seuran puheenjohtaja Hannu OrpoPuheenjohtaja Kalevi Salmi avasi kokouksen


Edellisen kokouksen pöytäkirja päivältä 27.5.2003 hyväksyttiin


Kokouskutsun liitteenä oli osallistujille lähetetty Köyliö- taksvärkki-hankkeen hankesuunnitelma.    Puheenjohtaja esitteli Köyliö-seuran ajankohtaisia asioita lähinnä perustuen parin viikon sisällä kaikkiin köyliöläisiin koteihin jaettavaan esitteeseen. Koska esite on kohta kokonaan kaikkien luettavissa, ei esittelyn asioita tähän erikseen kirjata.  


Osallistujat olivat saaneet kokouskutsun liitteenä Kalevi Salmin 5.9.2003 Köyliö- taksvärkki- hankkeen johtoryhmälle lähettämän listan niistä perinnejaoston suunnittelemista asioista, joiden sisällyttämistä hankkeeseen toivottiin.
Taksvärkki-hankkeen johtoryhmä ei ole varsinaisesti ottanut kantaa kirjeeseen, mutta Rauni Halosen ja Kalevi Salmin keskustelujen perusteella näyttää seuraavalta:  
-    Lalli – seminaarin rahat mahtuvat budjettiin
-    Veteraanihaastattelujen käyttökopioiden teossa tarvittavan herkemmän mini- disc- laitteiston vuokrausta voidaan harkita, mutta ei näillä näkymin ostaa. Tällöin itse kopiointityö tulisi tehdä talkoovoimin.
-    Veteraanihaastattelujen purkaminen levykkeiltä kirjoitettuun asuun ulkopuoliselta kirjoittajalta ostettuna ei mahtune budjettiin
-    Köyliö- tietokannan testauksen ja tietokantarakenteen ATK-muutostöiden ostaminen ei esitetyssä laajuudessa mahdu budjettiin. Jossakin mitassa asiaa voidaan harkita ja oikea hetki jatkopohdinnalle on vuonna 2005.
-    Kaikissa esitetyissä asiakohdissa on Rauni Halosen työpanoksen käyttö periaatteessa mahdollista. Koska hanke ei ole yksinomaan Köyliö-seuran, tulee Rauni Halosen kuitenkin pyrkiä tekemään työtä kaikille hankkeessa mukana oleville tahoille, tasapainoillen ja omavastuuosuuksien suhteessa. 


Köyliön Upea Menneisyys-hankkeen jatkopohdinta päätettiin siirtää vuoden 2005 puolelle                     
-    Puheenjohtaja jakoi ”kotona tarkemmin tutustuttavaksi” Jouko Korpiselta
      pyytämänsä mielipiteet Köyliö- tietopankin jatkokehittelystä 


Lalli-seminaarin aiheeksi valittiin Kaivaukset Köyliössä. Asia viedään Köyliö-seuran hallituksen tiedoksi ja ajankohdan osalta päätettäväksi. Ykkösvaihtoehdoksi sovittiin syksy 2005 lokakuun lopulla - marraskuun alussa ajatuksella, että Lallin Pidot ja Lalli- seminaari nivelletään yhteen.
                   
Kakkosvaihtoehtona on seminaarin niveltäminen vuoden 2005 Katolisen kirkon kesäkuun alkupuolelle ajoittuvaan pyhiinvaellusmatkaan Köyliön kautta Kokemäelle.
Ennen asian viemistä hallituksen päätettäväksi
-    Hannu Orpo selvittää, mikäli mahdollista, Katolisen kirkon suhtautumisen seminaarimme kytkemiseen tapahtuman yhteyteen
-    Kalevi Salmi keskustelee Unto Salon kanssa aiheesta tarkemmin
-    Lassi Kauko ja Kalevi Salmi pohtivat järjestelyjä alustavasti, erityisesti kohderyhmien osalta


 Edelliseen aiheeseen liittyen käytiin keskustelu Köyliö-seuran suhtautumisesta Lallin Pitoihin. Syksyisen pitoperinteen jatkumista toivottiin ja ajankohdan pitää olla lähellä loka-marraskuun vaihdetta ja että seuraavat Pidot voitaneen pitää vasta vuonna 2005.
Keskustelun jälkeen katsottiin kuitenkin, että päätökset asiasta kuuluvat Köyliö-seuran hallitukselle  
                                                                   

Tuula Kytövuori pyysi eroa Perinnejaoston jäsenyydestä, joka myönnettiin. Kytövuori lupautui osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan ”erillisprojekteihin ja toimimaan kiireapulaisena”.        Uudeksi jäseneksi valittiin Outi Reiman, jonka suostumusta kysyy Tuula Kytövuori.
Puheenjohtajalle annettiin evästyksenä järjestys, jonka mukaisesti varalle valittuja kysytään, ellei Outi Reiman voi ottaa jäsenyyttä.


Kalevi Salmi, puheenjohtaja                             Tuula Kytövuori, sihteeri 


Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

13.7.2020
Kesäretki Savonlinnaan


27.6.2020
Köyliö-päivät


24.5.2020
Ystävätapaaminen Kokemäellä


16.5.2020
Helsingin seudun ystävätapaaminen


28.4.2020
Porin seudun ystävätapaaminen


27.4.2020
Tampereen lukupiiri


26.3.2020
Turun lukupiiri