AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_11012002PÖYTÄKIRJA

Köyliö-seuran perinnejaosto kokoontui perjantaina 11.1.2002 klo 19.30 Kepolan koululla.
Läsnä olivat: Juha Honkanen, Paula Härkälä, Tuula Kytövuori, Jaakko Ojala, Kalevi Salmi, Markku Toivonen ja Tommi Virtanen.


Puheenjohtaja Kalevi Salmi avasi kokouksen ja kutsui sihteeriksi Tuula Kytövuoren.


Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.


Puheenjohtaja antoi lyhyen tilannetiedotuksen "Köyliön upea menneisyys" -hankkeen tilanteesta. (Liite 1.) Omarahoitusta tarvitaan n. 17 000 mk, mikä järjestynee osittain talkootyönä ja lahjoitusten avulla.  Puheenjohtaja on käynyt esittelemässä hanketta kunnanjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle sekä Lions clubille. Kunnasta suhtautuminen oli myönteistä, mutta asian eteneminen kunnassa on hidas prosessi. Köyliön Lions club sekä Lions Ladyt ovat luvanneet lahjoittaa noin 3000 markkaa Köyliö-seuralle hanketta varten. Puheenjohtaja jättänee hankehakemuksen Pyhäjärviseudun kehittämisyhdistyksen käsiteltäväksi 15.1 2002. EU-tuki hankkeelle on periaatteessa varmistunut, joten työ voi alkaa.


Jaakko Ojala esitteli taloprojektiasiaa. Kunta aikoo julkaista kuvateoksen Köyliön taloista. Rakennusinvennoinnin yhteydessä otetut valokuvat eivät todennäköisesti ole riittävän laadukkaita julkaistavaan kirjaan, joten Jaakko Ojala on suunnitellut Paula Ernala-Kuusiston kanssa rakennusten uudelleenkuvaamista.


Keskusteltiin hankkeeseen liittyvien veteraanihaastattelujen toteuttamisesta. Säkylän Seudun Kansalaisopisto järjestää haastattelukurssin avausluennon 8.2. kello 18-21, joka valmentaa haastattelijoita tehtäväänsä. Jaoston jäsenistä ainakin Härkälä, Kytövuori, Ojala, Salmi, Toivonen ja Virtanen aikovat mahdollisuuksien mukaan osallistua luennolle. Luennoitsijalta päätettiin pyytää lupa luennon nauhoittamiseen, jotta niilläkin, jotka ovat estyneet saapumaan olisi myöhemmin mahdollisuus kuulla opetusta aiheesta. Myös mahdollista kirjallista materiaalia pyydetään saada kopioida.
Runsaan osallistujamäärän  varmistamiseksi päätettiin kutsua henkilökohtaisesti useita mahdollisia haastattelijoita kurssille.                 
Luennon jälkeen myöhemmin järjestetään 2- 3 kokoontumista haastattelujen suunnittelua varten. Hannu Orpo on lupautunut veteraani-asiamieheksi, joka toimii yhdyshenkilönä asiassa.                                                              


Käsiteltiin 5.10.2002 toteutettavan Lalli-seminaarin asioita. Seminaarin pitopaikaksi on varattu Lallin  koulu. Jaosto päätti esittää seminaaripäivää koulupäiväksi ainakin Lallin koulun oppilaille. Kytövuori lupasi keskustella asiasta sivistystoimenjohtaja Kosolan kanssa.
Seminaari luennoitsijoiksi päätettiin kutsua Suomen katolisen kirkon tiedottaja, Jouko Heyno ja tutkija, filosofian tohtori Pertti Anttonen. Martti Linnan kutsumisesta keskusteltiin myös, mutta päätettiin pohtia hänen kutsumistaan vasta seuraavan seminaarin järjestelyiden yhteydessä. Kaikki luennoitsijat ovat alustavasti jo lupautuneet esitelmöitsijöiksi. Seminaaripäivän aikataulusta ja järjestelyistä käytiin vilkasta keskustelua. Seminaarin avaa Köyliö-seuran edustaja ja sen jälkeen on kunnan edustajan lyhyt puheenvuoro. Päätettiin varata aikaa n. 30 min. kutakin esitelmöitsijää kohti. Kunkin esityksen loppuun varataan aikaa kysymyksille ja kommenteille. Seminaarin väliajalle järjestetään kahvitarjoilu. Seminaarin aikana myös Lalli saapuu paikalle ja aiheuttaa pienen katkoksen seminaariin. Lopussa Köyliö-seuran edustaja esittää loppukommentit seminaarin tuloksista ja päättää seminaarin. Esitelmöitsijöiltä pyydetään etukäteen lyhennelmä esityksestä. Heihin otetaan hyvissä ajoin (huhtikuussa) yhteyttä kirjallisesti ja tiedustellaan palkkiosta, yöpymistarpeesta ja osallistumisesta Lallin pitoihin.


Keskusteltiin Lalli-seminaarin yhteydessä järjestettävistä Lallin pidoista. Todettiin, että Lalli-seminaarin järjestäminen jo sinällään on niin suuri voimainponnistus perinnejaostolle, että on varmasti parasta, että järjestämisvastuu pidoista jää yksin Lallin pidot -toimikunnalle.


Puheenjohtaja päätti kokouksen.
 
 
Kalevi Salmi                               Tuula Kytövuori
Puheenjohtaja                              Sihteeri


Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

13.7.2020
Kesäretki Savonlinnaan


27.6.2020
Köyliö-päivät


24.5.2020
Ystävätapaaminen Kokemäellä


16.5.2020
Helsingin seudun ystävätapaaminen


28.4.2020
Porin seudun ystävätapaaminen


27.4.2020
Tampereen lukupiiri


26.3.2020
Turun lukupiiri