AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_04122001Pöytäkirja
Köyliö-seuran Perinnejaosto kokoontui tiistaina 4.12.2001 klo 18.30 Köyliön pääkirjastossa ja
varsinainen kokous pidettiin klo 19.30 Jaakko Ojalan kodissa.
Läsnä: Paula Härkälä, Tuula Kytövuori, Jaakko Ojala, Kalevi Salmi, Markku Toivonen, Tommi Virtanen

Kokoonnuttiin Köyliön pääkirjastossa ja käytiin tutustumassa kotiseutuarkiston kokoelmiin.
Monenlaista mielenkiintoista tutkittavaa siellä on tallella. Varsinkin vanhojen talojen rakennusinventointikertomukset olivat mielenkiinnon kohteena.

Siirryttiin Ojalaan, missä puheenjohtaja Kalevi Salmi avasi varsinaisen kokouksen ja kutsui sihteeriksi Paula Härkälän.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja oli laatinut "Köyliön upea menneisyys"- projektin hankesuunnitelman( liite).
Asiaa on etukäteen selostettu kyläyhdistysten puheenjohtajille ja neuvoteltu kohdassa 12 mainittujen yhteistyötahojen edustajien kanssa.

Puheenjohtaja selvitti hankesuunnitelmaa kohta kohdalta . Siihen tehtiin muutamia lisäyksiä ja muutoksia:
-Kohta 2. Markku Toivonen on ollut yhteydessä Niilo Ihamäkeen. Hänen Köyliötä koskevia haastattelunauhojaan on saatavissa     Yleisradiosta. Ihamäen omat nauhat ovat myös käytettävissä.
-Kohta 7. Tommi Virtanen ehdotti kannettavan tietokoneen hankkimista jo projektin alkuvaiheessa.
-Kohta 10 (liite kurssitus). Kurssin 1 järjestää Säkylän Seudun Kansalaisopisto suunnitelman mukaan. Kurssi tukee meidän projektiamme. Kurssista 2 voisi Kansalaisopiston ohella Köyliö- seura ottaa vastuuta. Kunnan osuuttakin voisi tiedustella, koska kurssi tukee historian kirjoitusta. Kurssi 3 on Kansalaisopiston järjestämä.
-Kohta 12. Hankkeen johtajana toimii Kalevi Salmi, ainakin v:n 2002
-Kohta 13. Budjetti muodostui muutosten jälkeen seuraavanlaiseksi:
                  Toimistotarvikkeita, CD- levyjä yms.                                          5000 mk
                   Digi- nauhuri                                                                               2500 mk
                   Digitaalikamera+ muistikortit+ kaapelit ym.                            17000 mk
                   Kannettava tietokone                                                                 20000 mk
                   Kurssitus                                                                                      2000 mk
                   Projektisihteerin palkkaus 1.8. lukien                                        75000 mk   
                   ATK- konsultointi                                                                      15000 mk
                   Valokuvausalan konsultointi                                                      15000 mk
                   Muut ennakoimattomat kulut                                                       7000 mk
                   Puhelinkulut+ internet- yhteyden hankinta+ ylläpito                   3000 mk
                   Yhteensä                                                                                   161500 mk   
                                                         
Köyliö-seuran rahoitusosuuden tulisi olla 15% tästä eli 24225 mk. Mikäli ei sitä saada, pitää karsia esim. projektisihteerin palkasta. Myös talkootyön osuus on 15%. EU:lta anottava osuus näin ollen on 70%. Arveltiin, että budjettisummat pitäisi muuttaa myös euroiksi

Hyväksyttiin hankesuunnitelma näine muutoksineen. Kiitollisuudella todettiin Kalevi Salmin tehneen suurtyön suunnitelmaa laatiessaan.

Perinnejaoston seuraava kokous pidetään 11.1.2002 klo 19.30. Puheenjohtaja tarkentaa kokouspaikan.
 

Kalevi Salmi                                        Paula Härkälä
Puh. joht.                                              Sihteeri
Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

13.7.2020
Kesäretki Savonlinnaan


27.6.2020
Köyliö-päivät


24.5.2020
Ystävätapaaminen Kokemäellä


16.5.2020
Helsingin seudun ystävätapaaminen


28.4.2020
Porin seudun ystävätapaaminen


27.4.2020
Tampereen lukupiiri


26.3.2020
Turun lukupiiri