AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_20102001PÖYTÄKIRJA
Köyliö-seuran perinnejaoston kokous lauantaina 20.10.2001 klo 10.00 Tuiskulassa Paula Härkälän kodissa
Läsnä : Juha Honkanen, Paula Härkälä, Tuula Kytövuori, Jaakko Ojala, Kalevi Salmi, Markku Toivonen, Tommi Virtanen


Puheenjohtaja Kalevi Salmi avasi kokouksen ja kutsui sihteeriksi Juha Honkasen


Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin kahdella korjauksella: Pykälän 3 otsikko kuuluu olla "Lallin pidot 2001" ja Säkylän kansalaisopiston rehtori on Ilkka Virta.


Puheenjohtaja ja muutkin kertoivat Lallin pidoista, Lalli-seminaarista ym.asioista siltä pohjalta miltä niiden järjestelyt näyttävät Köyliö-seuran hallituksen viime käsittelyn valossa
*Vuoden 2001 pidot järjestää Lallin- pidot jaosto "käytännön syistä ja kiireisen aikataulun takia" yksin ilman perinnejaoston apua ja onkin kutsuttu kokoon asiaa pohtimaan ja päätöksiä tekemään maanantaina 22.10. Riikka Palosen kotiin asiasta kiinnostuneita henkilöitä.
*Lallin pidot 2001 Lallintalolla on sovittu pidettäväksi sunnuntaina 18.11.2001. HUOM! Edellisen kohdan työryhmä on kuitenkin siirtänyt tapahtuman lauantaipäivälle 17.11. 2001 ja lippujen hinnaksi he ovat arvioineet 200 mk(K. Salmin nykytilannetarkennus 2.11.2001). Lippuja myydään vain 150-200 kpl ja tällä pienimuotoisuudella
harjoitellaan vuoden 2002 pitoja, joista on tarkoitus tehdä mittavat.
*Lalli- seminaari 5.10.2002 Lallin koululla klo 10-13 ja Lallin pidot samana päivänä Lallintalolla klo 14-18. Lalli-seminaarin luennoitsijoiksi ovat lupautuneet Katolisen kirkon tiedotuskeskuksen edustaja(nimeä ei toistaiseksi ole tiedossamme) sekä tutkija Jouko Heyno Turusta ja folkloristikko Pertti Anttonen Helsingistä. Köyliö-seuran
hallitus on toivonut myös Unto Salon kutsumista. Häneltä ei toistaiseksi ole saatu lupausta , mutta neuvottelut hänen
kanssaan jatkuvat. Seminaarin tarkempi järjestely( pelkät luennot? vai myös paneelikeskustelu? luennoitsijoiden määrä/ kunkin luennon kesto? jne.) otettaneen esille tammi-helmikuussa 2002.
*Köyliö-seuran syyskokous pidetään Harjavallassa Cedercreutz- museolla 30.10.2001 klo 20. Köyliö-seura järjestää ja maksaa bussikuljetuksen sekä kahvitusta lukuun ottamatta kulut Harjavallassa. Halukkaille myös museon esittely 18.30 lukien.


Tuula Kytövuori on kutsunut kokoon edellisessä kokouksessa kaavaillut " Yhteistyötahot" Jaakko Ojalalla täydennettynä 27.8. 2001 kotiinsa. Tuula ja Jaakko kertoivat ajatuksiaan kokouksesta: Ilmapiiri oli innostava ja ideoita oli paljon. Silti konkreettista etenemistä jäätiin odottamaan puolin ja tosin. Yhteistyötä voidaan tehdä ja on tehtykin , mutta silti tärkein asia on saada lyödyksi lukkoon perinteen keruun suuntaviivat Köyliö-seurassa , jonka jälkeen tähän "runkoon" on mahdollista kytkeä kaikki asiasta kiinnostuneet tahot. Nyt oli ollut ideoina mm. Säkylän Kansalaisopiston puitteissa järjestettävät talopiirit esim. Keikyän tai Tuiskulan mallisesti tai "uudella Köyliön mallilla".
 

Perinteen keruun suuntaviivoja ja EU-rahahakemusta puitiin. Jaakko Ojala, Kalevi Salmi ja Tommi Virtanen olivat yhdessä pohtineet keruun periaatteita ja esittivät, että kaikki kerättävä materiaali taltioidaan tietokantaan/ tietokantoihin. Tietokoneelle voidaan näin tallentaa kaikki kerättävä materiaali( taloarkistojen tiedot, talopiireistä saadut tiedot, valokuvat, haastattelut ym.), josta "hakukoneella" on mahdollista etsiä haluttuja asioita helpommin kuin isoista paperiarkistoista. Tommi Virtanen kertoi periaatteita tietokantojen muodostamisesta ja on myös halukas "pientä korvausta " vastaan laatimaan tietokantojen perusrakenteet tiedon syötön mahdollistamiseksi.
Kaiken kaikkiaan projektista on kuitenkin muodostumassa hyvin laaja, 4-5 vuotta,, jossa tarvitaan talkootyöläisten lisäksi päätoimistakin ja vähintään osa-aikaista tallentajatyövoimaa. Tietokonekulujen lisäksi syntyy työvoimakuluja
muillekin tahoille, esim. valokuva-tallennus muodostaa projektista ison osan. Rahoitusasioita tuleekin pohtia vielä perinpohjin ja moneen kertaan.
Projekti alkaisi tietokannan luomisella Tuiskulasta, koska siellä ollaan talo-asioissa pisimmällä. Tuiskula siis toimisi projektissa ns. pilottiosuutena, josta saataisiin kokemuksia ja parannusehdotuksia jatkoa ajatellen.
Samaan aikaan aloitettaisiin koko Köyliössä haastattelut ja niiltä osin kuin energiaa muissa kylissä olisi , voitaisiin myös harkita niissä talohistoriakeruun aloittamista.
Kokous hyväksyi esitetyt periaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi.
Päätettiin lisäksi , että Markku Toivonen selvittää olisivatko Niilo Ihamäen mittavat haastattelut mahdollisesti käytettävissä tietokannassa.


Sovittiin yhteydenotoista eri tahoihin seuraavasti:
*Tommi Virtanen selvittelee Säkylän kansalaisopiston rehtorin kanssa mitä kurssitusta voitaisiin ajatella  projektiimme liittyen. Ajatuksena oli mm. jonkin tyyppiset talohistorialuennot/ -ryhmä- työt ja kurssitus haastattelujen oikeasta suorittamistavasta jne.(Huom. haastattelujen parhaaksi ajankohdaksi ajateltiin talviaikaa)
*Koska projekti etenee kankeasti ilman kylien omaa väkeä, sovittiin että Kalevi Salmi käy selostamassa kylätoimikuntien puheenjohtajille projektin ajatuksia ja pyrkii sitouttamaan asiaan köyliöläiset toimijat.


Seuraava kokous pyritään pitämään Köyliön pääkirjastossa ti 4.12. klo 19.00 tai la 1.12. klo 10.00 tai 11.12. klo 19.00. Puheenjohtaja selvittää asiaa ja tarkentaa ajankohdan ja paikan.
 
 
Kalevi Salmi                                 Juha Honkanen
Puh. joht.                                       Sihteeri


Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

24.11.2019
Köyliö-seuran syyskokous


10.10.2019
Turun lukupiiri


28.9.2019
Helsingin seudun ystävätapaaminen


21.9.2019
Tampereen seudun ystävätapaaminen


31.8.2019
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhla


1.7.2019
Turun lukupiiri


29.6.2019
Köyliö-päivät