AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
  Jaoston jäsenet
  Pöytäkirjat
  Muistio_24012012
  Muistio_01032011
  Muistio_23062010
  Muistio_27012010
  Muistio_16072009
  Muistio_14052009
  Muistio_01042009
  Muistio_04032009
  Muistio_04022009
  Muistio_28012009
  Muistio_12112008
  Muistio_29102008
  Muistio_25082008
  Muistio_31012008
  Muistio_13082007
  Muistio_07052007
  Muistio_03122006
  Muistio_02062006
  Muistio_23022006
  Muistio_09122005
  Muistio_14102005
  Muistio_14062005
  Muistio_18022005
  Muistio_23112004
  Muistio_18052004
  Muistio_21012004
  Muistio_27052003
  Muistio_25102002
  Muistio_25092002
  Muistio_16082002
  Muistio_16052002
  Muistio_11032002
  Muistio_11012002
  Muistio_04122001
  Muistio_20102001
  Muistio_03082001
  Muistio_16062001
  Köyliön museot
  Köyliön Nähtävyyskohteet
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
Muistio_03082001Pöytäkirja  Köyliö-seuran perinnejaoston kokouksesta perjantaina 3.8.2001 klo 13.00 Köyliön Vuorenmaan Heikkilässä.
Kokouksen osanottajat:
Paula Härkälä, Tuula Kytövuori, Juha Honkanen, Jaakko Ojala, Kalevi Salmi ja Markku Toivonen.

                                             1§
Perinnejaoston puheenjohtaja Kalevi Salmi avasi kokouksen ja kutsui sihteeriksi Markku Toivosen
                                              2§
Valittiin perinnejaoston varapuheenjohtajaksi Jaakko Ojala
                                               3§
Lallin pidot 2000:
Koska Marja Kynnysmaa ei ollut kokouksessa paikalla , keskusteli puheenjohtaja Kalevi Salmi puhelimitse hänen kanssaan, jolloin Marja Kynnysmaa esitti ajatuksenaan , että hän ja Riikka Palonen olisivat valmiit "hoitamaan homman" kokonaan niin taloudellisesti kuin muutoinkin. Perinnejaoston osuudeksi jäisi tällöin pitojen muu ohjelma.
Perinnejaosto tiedottaa tämän Marja Kynnysmaan ajatuksen
Köyliö-seuran hallitukselle, jonne tämän tason päätöksen katsottiin kuuluvan. Pitojen ajankohta saattaisi olla 18.11.2001, keskusteltiin
myös viikkoa aikaisemmasta ajankohdasta, se olisi 11.11.2001. Pitojen järjestämispaikka-asiasta ei
merkitä vielä mitään paperille. Puheenjohtaja Kalevi Salmi konsultoi tästä Köyliö- seuran hallitusta.
                                              4§
EU-rahojen haun työstö:
Pyritään hakemaan EU-raha-apua paperimateriaaliarkistojen yms. tutkimista varten. Kohteina olisivat kylä- ja talohistoriaprojektit, haastattelut ja valokuvat sekä aikaansaatujen tulosten julkaiseminen. Kerätään myös opettajille koulujen käyttöön kotiseutukurssimateriaalia. Apuna käytetään mahdollisimman paljon myös oppilaita, tehdään yhteistyötä kansalaisopistojen kanssa ja pyritään saamaan nuoret tekemään  tutkimuksia ja haastatteluja.
Harkitaan palkitsemiskeinoja , esim. jonkinlainen Köyliö- mitali perinnetietoa keränneelle. Harkita
voisi myös pikku stipendiä esim. perinnetietoa keränneelle koululaiselle.
Perinnetiedon keräämisen suunnittelu jatkossakin säilyisi Köyliö-seuran perinnejaostolla, mutta lisäksi ideoitiin yllämainittujen yhteistyötahojen edustajista koostuvaa toimikuntaa, joka voisi pohtia omalla tahollaan näitä tiedon keruun ja hyödyntämisen eri puolia ja näin Eu- raha-anomukseemme saisi lisää "laajuutta".
Toimikunta ei olisi Köyliö-seuran nimittämä eikä siten suoranaisesti Köyliö-seuraan liittyvä, mutta olisi yhteistyötahona tarpeellinen.
Tuula Kytövuori lupasi yrittää toimikunnan kokoamista, johon mahdollisina edustajina voisivat kuulua  :
Tuula Kytövuori(perinnejaosto), Anssi Sirviö (Säkylän Seudun Lukio), Veijo Kosola
( Sivistystoimen johtaja), Pasi Rantala ( Lallin koulun rehtori), Risto Routama( Kepolan koulu),
Ilkka Ranta(Säkylän kansalaisopiston rehtori)
                                               5§
Keskusteltiin hieman Lalli-seminaarin asioista.
Tähän mennessä on varmistettu kahden luennoitsijan tulo: Katolisen kirkon tiedotuskeskuksesta tulee luennoitsija, jonka nimeä emme tiedä ja Turun Yliopistosta luennoitsijaksi tulee tutkija Jouko Heyno. Kolmas luennoitsija on vielä "hakusessa" . Puheenjohtaja kehittelee asiaa eteenpäin.

                                              6§
Köyliön pitäjän valokuvat vanhoista rakennuksista ja vanhoista käsitöiden taitajista tulisi joka kylällä saada taltioiduksi mahdollisimman perusteellisesti ja hyvin.
                                              7§
Seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta jäi vielä avoimeksi
                                              8§
Puheenjohtaja päätti kokouksen

Kokouksen puolesta:
 

Kalevi salmi                                           Markku Toivonen
Puh.  joht.                                               Sihteeri


Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

24.11.2019
Köyliö-seuran syyskokous


10.10.2019
Turun lukupiiri


28.9.2019
Helsingin seudun ystävätapaaminen


21.9.2019
Tampereen seudun ystävätapaaminen


31.8.2019
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhla


1.7.2019
Turun lukupiiri


29.6.2019
Köyliö-päivät